Velký zájem o POKOS si vyžádal branné soutěže v civilním i vojenském prostoru

Autor: M. Ogořalek

Školení pedagogů základních a středních škol Moravskoslezského kraje, pořádání vědomostně branných soutěží a prezentace Armády České republiky na jednotlivých školách. To vše zahrnuje projekt Ministerstva obrany ČR příprava občanů k obraně státu (POKOS), který v Moravskoslezském kraji koordinuje Krajské vojenské velitelství Ostrava. V letošním roce vojáci navštíví 15 základních a středních škol.

Jednou z priorit ostravského velitelství je POKOS

POKOS v Moravskoslezském kraji doplní ještě dvě desítky vědomostně branných závodů. Kromě toho se během února a října uskuteční ještě školení pro zdejší učitele základních a středních škol. Při této příležitosti získají informace nejen o ozbrojených silách České republiky, krizových situacích, ale i misích. Poznatky poté mohou rozšířit mezi dětmi ve školách.

„Předávat informace o armádě, rozvíjet u dětí fyzické dovednosti a učit je odkazu historie a vlastenectví považuji za hlavní poslání POKOSu. Jsem rád, že jsme se za poslední roky posunuli dopředu a že nám s tímto úkolem pomáhají i učitelé, kterých jsme za loňský rok vyškolili 278 ze 191 základních a středních škol v našem kraji,“ řekl ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec.

„Za hlavní důvody úspěchu naší práce považuji chuť a nasazení vybraného týmu, který má zkušenosti a může tak žákům, studentům a pedagogům předávat cenné informace. Vzhledem ke zvýšenému zájmu ze strany škol pracujeme na atraktivitě koncepce POKOS především v pořádání branných soutěží v civilním i vojenském prostoru,“ dodal plukovník Hrabec.

POKOS začali na základní škole v Třinci

Krajské vojenské velitelství Ostrava letos s prezentací armády začalo na základní škole v Třinci. Informace o armádě, technice, ale i bezpečnostních hrozbách zaujaly téměř devadesát žáků, kteří navštěvují druhý stupeň. Někteří z nich se s vojáky osobně setkali vůbec poprvé. Během programu nechyběla ani prezentace zahraničních misí, která byla tradičně zakončená malým armádním testem.

Žáci si poté mohli za odměnu vyzkoušet střelecký trenažér a nasadit obličejovou masku či ochrannou pláštěnku, která by je v případě nouze ochránila před kontaminací nebezpečnými látkami. Ocenili také upomínkové předměty, které mohli získat během armádního testu nebo právě při střelbě na trenažéru.