Žádné cvičení na Doupově se neobejde bez lidí ze střediska obsluhy

Autor: Miroslav Šindelář

Letošní největší cvičení Armády České republiky, cvičení Cooperative Effort 2011, vrcholí. Na závěrečnou ukázku je, i díky příslušníkům hradišťského Střediska obsluhy výcvikových zařízení, vše připraveno.

Součástí cvičení je také závěrečná fáze dvoutýdenní přípravy 9. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar Armády České republiky (9.PRT), která bude nasazena v Afghánistánu.

Žádné podobné cvičení by se ve výcvikovém prostoru nemohlo uskutečnit bez lidí, kteří cvičícím vytvářejí pro splnění jejich úkolů, ty nejlepší podmínky. Středisko obsluhy výcvikových zařízení, jak už z názvu vyplývá, zabezpečuje pro cvičící vojáky nejen střelnice a logistickou podporu, ale i celou řadu dalších potřebných úkonů, které přispívají ke splnění cílů výcviku.

Ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště, které je známo mezi veřejností spíše pod názvem Doupov, velí středisku obsluhy major Jaroslav Vyňuchal: „Cvičení jako je toto, se připravují hodně dlouho dopředu. Asi dva až tři měsíce. Měsíc dopředu nám řídící cvičení musí upřesnit terčový manévr.“

Zaměstnanci střediska potom reagují na záměr řídícícího cvičení, na jeho představu o tom, jak a kde budou terče pro střelbu rozmístěny, které budou případně označeny podsvícením či budou imitovat střelbu. Jaké terče použijí a případně, které je třeba ještě dovézt, doplnit. Jedná se o obrovská kvanta materiálu a ne vše je hned k dispozici. Proto ona časová rezerva.

„Pro naše správce obsluh je to především příprava terčového manévru a zvedáků a dalších prostor pro logistické zabezpečení vyvedených vojsk. To znamená, že zvedáky je potřeba rozvést po veliké ploše. Například střelnice Žďár, kde se uskuteční závěrečná etapa cvičení, kterou je dynamická ukázka, má na délku až deset kilometrů. Dostat je tam, kde je potřeba, a naprogramovat je tak, aby fungovaly v tom režimu, který potřebujeme mít. Aby se sklápěly , aby se zvedaly, zkrátka je toho víc než dost,“ upřesnil náčelník a podtrhl fakt, že po tom všem je třeba v den D uzavřít prostor cvičení, aby byla zajištěno dodržení pravidel bezpečnosti. V případě Cooperative Effort se jedná o prostor, který má po obvodu více než sto kilometrů.

To samozřejmě je jen výsek z toho, co příslušníci střediska zajišťují pro zdárný průběh cvičení. Dalším typickým příkladem je zabezpečení ubytovacích kapacit. Pokud si vojáci v prostoru vaří, je mnohdy nutné zajistit logistickou podporu, především tedy vyřešit likvidaci odpadu v souladu s požadavky ekologů.

Je patrné, že paleta činnosti zdejších zaměstnanců je velmi pestrá. Bez jejich svědomité práce v mnohdy drsných klimatických podmínkách by nemohly být cíle každého podobného cvičení splněny.

Dnes se na doupovských cvičištích za účasti ministra obrany Alexandra Vondry, náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Vlastimila Picka a dalších hostů uskuteční komplexní dynamická ukázka reakce na napadení protivníkem, vedení bojové činnosti s podporou vzdušných sil a statická ukázka výzbroje a vybavení současné Armády České republiky.