Svíce z Palonína doprovodí vojáky až do Lurd

Autor: kapitán Petr Šiler

V chráněné dílně v malé vesničce Palonín u Litovle začala v pátek 4. května cesta armádní svíce určené pro 54. mezinárodní vojenskou pouť do Lurd.

Ta se uskuteční ve dnech 10. až 14. května a jejím cílem je každoročně francouzské město Lurdy, které je vstupní branou do Pyrenejí. Mnohem známější jsou Lurdy ale jako poutní místo věřících, kteří se sem přicházejí uzdravit zázračnou vodou.

Chráněnou dílnu Palonín, kde svíce vznikla, provozuje Charita Zábřeh. Jedná se o projekt, založený na základě potřeb spoluobčanů se zdravotním, tělesným nebo mentálním postižením vzhledem k velmi omezeným možnostem zaměstnat je v běžných provozech.

Svíce je originál z včelího vosku. Měří 174 centimetrů a váží 25 kilogramů, je zdobená znakem duchovní služby Armády České republiky. Její první zastávkou na dlouhé cestě je 53. brigáda průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky, odkud poputuje s kaplanem brigády kapitánem Kamilem Víchou do Prahy a odtud společně s celou výpravou AČR na poutní místo, kde bude slavnostně zažehnuta.