Vzpomínání v Hranicích

Autor: Martina Štěpánková

Již po desáté od roku 1990 se v Hranicích, v kasárnách generála Zahálky, uskutečnilo setkání bývalých absolventů Vojenské akademie Hranice. Na třicet bývalých důstojníků, pamětníků ve věku přes osmdesát let vážilo cestu ze všech částí České republiky, aby potkali své kamarády, zavzpomínali na dobu mládí a studia.

Tak jako v minulosti, i letošní setkání akademikům, jak se bývalým absolventům Vojenské akademie Hranice říká, pomáhala zabezpečovat 7. mechanizovaná brigáda „Dukelská“, která sídlí Hranicích. Slavnostního ceremoniálu se osobně zúčastnil náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel, velitel Vzdušných sil AČR brigádní generál Jiří Verner, zástupce velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov plukovník gšt. Rudolf Honzák a další významní představitelé Armády. Akademiky přišla pozdravit také starostka Hranic Radka Ondriášová.

„Každý rok se nás sjíždí méně a méně, ale to je život. Velmi si vážím přítomnosti všech čestných hostů, kteří si ve svém vytíženém programu našli čas na staré dědky a strávili s námi dnešní den," řekl plukovník v.v. Jiří Šimek, hlavní organizátor akce a zároveň absolvent akademie z let 1945-47.

Celý den byl pomyslně rozdělen na dvě části. Dopoledne proběhlo ve formálním duchu, který odpovídá vojenským tradicím a byl proveden pietní akt položení věnců a kytic k Památníku akademiků. V rámci slavnostního nástupu byla 7. mechanizované brigádě „Dukelské“ udělena Svazem vojenských veteránů České republiky a jejich součástí – absolventi VA Hranice 1945 – 1950, stuha na bojový prapor. „Jsme hrdi na to, že můžeme být pokračovateli vojenských tradic, které jste vy a vaši předchůdci v minulosti spoluvytvářeli. Absolventi Vojenské akademie Hranice vždy patřili k elitě Československé armády a celého národa, což prokazovali nejen v boji proti fašismu, ale rovněž v odporu proti komunistickému režimu,“ řekl plukovník Pavel Lipka, zástupce velitele 7. mechanizované brigády „Dukelské“.

Odpolední část už pak byla věnována neformálnímu setkání, vzpomínání a vyprávění. Nejčastější vzpomínky jsou věnované lidem a významným osobnostem, které na akademii potkali, jako například prezidenta Edvarda Beneše, spolužáka Emila Zátopka, Ludvíka Svobodu a další. Jako z filmu zní vyprávění o hodinách šermu, lekcích v jízdě na koních a společenském chování pro důstojníky.

Vzhledem k tomu, že se absolventi Vojenské akademie Hranice scházejí v letech výročí nástupu a ukončení studia ročníku 1945-47, další setkání se uskuteční v roce 2015, u příležitosti 70. výročí zahájení studia.