Vyškovští slavnostně vyřadili dalších 382 absolventů kurzu základní přípravy

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Ve čtvrtek 21. září se v prostorách auly vyškovských kasáren uskutečnilo slavnostní vyřazení úspěšných absolventů kurzu základní přípravy. Tentokrát se jednalo o budoucí studenty Univerzity obrany, Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, ale i bývalé studenty Vojenské střední školy Moravská Třebová, kteří nastoupí k útvarům a zařízením AČR.

Přípravnou službu u Centra základní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) všichni začali současně 1. srpna a jejich pomyslnou cestu dvouměsíčním základním výcvikem nyní ukončilo symbolické trojí odzvonění na zvon základní přípravy. Slavnostního okamžiku se účastnil náčelník štábu VeV-VA plukovník gšt. Jaroslav Medek. Samotnému vyřazení pak přihlíželi i zástupci Univerzity obrany Brno v čele s velitelem školního praporu plukovníkem gšt. Jaroslavem Králem.

„Cílem základní přípravy, na kterou nastoupilo celkem 439 žáků, bylo naučit se základním právům a povinnostem, zvládnout hlavní činnosti potřebné k přežití na bojišti, dále pak obsluhu a střelbu z ručních zbraní a v neposlední řadě vytvořit si psychické a morální předpoklady pro výkon další služby,“ řekl při ceremoniálu velitel starší instruktor Centra základní přípravy praporčík Pavel Hanák.

O tom, že ne každý uspěje, svědčí 57 jejich kolegů, kteří z nejrůznějších důvodů kurz nedokončili. Naopak hned 9 úspěšných absolventů převzalo ocenění za nejlepší výsledky, mezi nimi 2 ženy.

Zapojili se do dárcovství kostní dřeně

Zajímavostí tohoto běhu byl i fakt, že v jeho závěru se tito žáci zúčastnili náborové akce pro Český národní registr dárců kostní dřeně. Podplukovník Jiří Studničný, náčelník Centra základní přípravy, ve spolupráci se Zdenkou Wasserbauerovou oslovili koncem srpna příslušníky Aktivní zálohy a nyní také vojáky této základní přípravy.

„Někdy se po přednášce přihlásí sedm, někdy dvacet lidí. Ale tady se nám přihlásilo více než dvě stovky vojáků. To je úžasné. V Německu je v registru každý dvacátý člověk mezi 18 a 35 lety. U nás každý dvoustý. Mám ohromnou radost, že tito mladí lidé na výzvu k pomoci slyšeli,“ neskrývala nadšení Zdenka Wasserbauerová.

Podplukovník Jiří Studničný má za to, že výchova je nedílnou součástí přípravy vojáka, stejně tak jako vzdělávání a výcvik. A právě i výchovu k solidaritě a pomoci považuje u vojáků nastupujících do služby v Armádě České republiky za důležitou.

Všichni absolventi se ve svém novém profesním životě zavázali k takovým morálním hodnotám jako je odpovědnost, obětavost, smysl pro povinnost, odvaha a čest.