Vyškovští připravili další třicítku nováčků Aktivní zálohy

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Ve středu 20. prosince se uskutečnilo u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) slavnostní vyřazení úspěšných absolventů kurzu základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy Ozbrojených sil České republiky.

Celkem 31 posledních letošních absolventů kurzu, mezi nimi i tři ženy, složilo také vojenskou přísahu, v níž se vojáci a vojákyně v záloze dobrovolně zavázali k věrnosti České republice. Slavnostnímu aktu kromě hostů z armády přihlížela také řada rodinných příslušníků, kteří přijeli své blízké v tomto zásadním životním rozhodnutí podpořit.

Kurz trval šest týdnů a jeho cílem bylo naučit se základním vojenským schopnostem a dovednostem pro přežití na bojišti. V případě potřeby jsou tak tito občané vykonávající civilní povolání připraveni i bránit svoji vlast. K tomu obdrželi z rukou náčelníka štábu VeV-VA plukovníka gšt. Jaroslava Medka absolventské certifikáty.

Tento kurz je uskutečňován u Centra základní přípravy VeV-VA zpravidla ve čtyřech nástupních termínech (leden, duben, srpen a říjen) a tento nástupní termín tak patřil pro zájem k mimořádně otevřeným. Hned 2. ledna by pak mělo do tohoto kurzu základní přípravy nastoupit dalších 70 nových příslušníků AZ.