Vyškovští připravili další třicítku nováčků Aktivní zálohy

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Ve středu 20. prosince se uskutečnilo u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) slavnostní vyřazení úspěšných absolventů kurzu základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy Ozbrojených sil České republiky.

Vyškovští připravili další třicítku nováčků Aktivní zálohy

Celkem 31 posledních letošních absolventů kurzu, mezi nimi i tři ženy, složilo také vojenskou přísahu, v níž se vojáci a vojákyně v záloze dobrovolně zavázali k věrnosti České republice. Slavnostnímu aktu kromě hostů z armády přihlížela také řada rodinných příslušníků, kteří přijeli své blízké v tomto zásadním životním rozhodnutí podpořit.

Kurz trval šest týdnů a jeho cílem bylo naučit se základním vojenským schopnostem a dovednostem pro přežití na bojišti. V případě potřeby jsou tak tito občané vykonávající civilní povolání připraveni i bránit svoji vlast. K tomu obdrželi z rukou náčelníka štábu VeV-VA plukovníka gšt. Jaroslava Medka absolventské certifikáty.

Tento kurz je uskutečňován u Centra základní přípravy VeV-VA zpravidla ve čtyřech nástupních termínech (leden, duben, srpen a říjen) a tento nástupní termín tak patřil pro zájem k mimořádně otevřeným. Hned 2. ledna by pak mělo do tohoto kurzu základní přípravy nastoupit dalších 70 nových příslušníků AZ.