Výrazný český vklad do mezinárodní standardizace a produkce geoprostorových dat

Autor: Pavel Lang

Mezinárodní geografická konference, konaná na přelomu dubna a května 2014 v pražském hotelu Pyramida, dospěla k dalšímu významnému bodu svého programu. Ve středu 7. května se uskutečnilo plenární zasedání TanDEM-X High Resolution Elevation Data Exchange Program (TREx).

Zasedání TanDEM-X High Resolution Elevation Data Exchange Program (TREx) se konalo jako v druhé v pořadí ve čtrnáctidenním jednání geografických expertů ze třiceti států světa. Česká republika se k jeho organizaci přihlásila před třemi roky a dlouhodobě se na něj připravovala. V této souvislosti je důležité poznamenat, že TREx vznikl z iniciativy Spojených států amerických a Spolkové republiky Německo a klade si za cíl zpracovávat v rámci mezinárodní spolupráce novou generaci výškových dat s vysokým rozlišením (prostorové rozlišení dvanáct metrů) s celosvětovým pokrytím.

Zasvěcení vědí, že současným trendem je třicetimetrová distance. „Jedná se o novou generaci výškopisných dat, což reprezentuje významnou profesní záležitost celosvětového charakteru. Tento projekt má celou řadu využití, a to nejen v armádních podmínkách,“ říká Luboš Bělka z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. V praxi se jedná o to, že se signatáři TREx musejí nejen shodnout na podmínkách zpracování surových dat z družic, ale především na jejich zpracování neboli na takzvaném začištění v místech, kde automatické vyhodnocování nefunguje zcela správně.

„Každý stát do tohoto projektu přispívá svým dílem. Funguje to podobně jako kreditní systém. Odvedete jisté množství práce a dostanete odpovídající kredit. Jinými slovy přebíráte odpovědnost za zpracování potřebných dat ve svěřených zahraničních lokalitách,“ upřesňuje český expert.

Program plenárního zasedání TREx tvořila přesně stanovená agenda. „Mezi konkrétní body jednání patřilo také Memorandum o porozumění, jehož podpis je plánován během druhé poloviny letošního roku a produkční plán,“ konstatuje plukovník gšt. Marek Vaněk, ředitel Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce a dodává, že doposud vyjádřilo zájem připojit se k projektu sedmadvacet států, z nichž třiadvacet bylo zastoupeno na jednání v Praze.

Z informací náčelníka Geografické služby Armády České republiky plukovníka gšt. Pavla Skály vyplývá, že profesní zájem českých specialistů ve výše zmíněném zpracování geoprostorových dat prioritně směřuje do oblastí Balkánu a Afghánistánu.