VTÚ a strakoničtí protiletadlovci otevřeli diskusi o rozvoji protivzdušné obrany

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku

Sdílení a vzájemná výměna zkušeností s vojáky. To byl hlavní důvod, proč v úterý 6. února k 25. protiletadlovému raketovému pluku do Strakonic zavítal Jiří Protiva, ředitel Vojenského technického ústavu, státního podniku, který spadá pod Ministerstvo obrany.

„Považuji za velmi přínosné seznámit se s prostředím a potřebami vojenských útvarů a zařízeními Armády České republiky, v jejichž prospěch jsou realizovány projekty z odborného portfolia našeho státního podniku,“ uvedl Jiří Protiva.

S velitelem strakonického útvaru plukovníkem Jánem Sedliačikem hovořili také o budoucích projektech. „V souvislosti s akvizičními projekty, zaměřenými na rozvoj vojska pozemní protivzdušné obrany, jako je například pořízení přenosných protiletadlových raketových kompletů RBS-70 NG nebo řešení náhrady protiletadlového raketového systému 2K12 KUB, se do budoucna otevírají další možnosti spolupráce s Vojenským technickým ústavem,“ nastínil plukovník Sedliačik.

Zpracovali studii proveditelnosti

Právě studii proveditelnosti, která řeší nahrazení stávajícího systému 2K12 KUB, zpracovali v loňském roce odborníci z Vojenského technického ústavu. Z dalších projektů, které byly v roce 2017 realizovány ve prospěch strakonického útvaru, lze uvést dodání modernějšího hardwaru pro systém velení a řízení PU PoSy a navýšení počtu pracovních stanic u stacionárního místa velení protiletadlového pluku.

Strakoničtí vojáci dále čerpají ze zkušeností a know-how Vojenského technického ústavu v oblasti bezpilotních prostředků. Dálkově řízené modely letadel používají při výcviku operátorů, kteří se zdokonalují v zachytávání vzdušných cílů. Využívají je také při bojových střelbách z protiletadlových raketových kompletů. Model letadla za sebou na laně táhne rukáv, za který se může přidat ještě speciální infrazářič. Ty pak střílejícím vojákům slouží jako terče.

Zájem mají i alianční partneři

Zájem o tuto službu mají i alianční partneři. S nabídkou Vojenského technického ústavu se seznámili během prvního ročníku mezinárodního cvičení jednotek pozemní protivzdušné obrany Tobruq Legacy, které se konalo na našem území v roce 2015. O rok později již zaměstnanci Vojenského technického ústavu zabezpečovali improvizované vzdušné cíle pro litevské a lotyšské protiletadlovce během mezinárodního cvičení Baltic Zenith 2016 v Lotyšsku.

Vojenský technický ústav řeší pro strakonický pluk také další projekty. „Důležitou úlohu vidím v působení Vojenského technického ústavu jako expertního a poradenského pracoviště v oblasti akvizic, a to nejen ve prospěch vojska pozemní protivzdušné obrany, nýbrž celé Armády České republiky,“ uzavřel ředitel Jiří Protiva.