Vrchní praporčíci jednali ve Vyškově

Pravidelné třídenní odborné shromáždění vrchních praporčíků ze všech složek Ozbrojených sil ČR se téměř po půl roce z Moravské Třebové přesunulo do dalšího významného centra vojenského vzdělávání, a to posádky Vyškov.

Na půdě Velitelství výcviku – Vojenské akademie se v závěru minulého týdne sešlo celkem 55 vrchních praporčíků pod vedením toho nejvyššího, tedy vrchního praporčíka AČR, štábního praporčíka Petra Seiferta.

Vyškovský program vrchní praporčíci zahájili ve vojenském výcvikovém prostoru Březina návštěvou právě probíhajícího výcviku 42. mechanizovaného praporu (mpr) a závěrečného komplexního polního výcviku posluchačů kurzu základní přípravy.

Následující den, po oficiálním zahájení štábním praporčíkem Petrem Seifertem, mezi ně zavítal velitel posádky Vyškov a VeV-VA brigádní generál Ján Kožiak. Ten ve svém vystoupení zdůraznil důležitou roli vrchních praporčíků v celém systému AČR, a zvláště pak přímo ve vztahu k vyškovské akademii: „Vážím si vaší práce, neboť jste to právě vy, vrchní praporčíci, kteří se v největší míře podílíte na výběru těch nejlepších instruktorů pro naši akademii, což je pro nás nesmírně důležité. Vždyť právě profesionální instruktoři jsou tím základním kamenem prestiže, kterou si Vyškov jako největší resortní vzdělávací a výcvikové centrum za poslední léta své činnosti vybudoval jak doma, tak v zahraničí. Cenná je pro nás také přímá spolupráce vrchních praporčíků na celé řadě našich vzdělávacích a výcvikových aktivit, svou nezastupitelnou roli mají rovněž v doktrinální oblasti, ve které se svými poznatky podílí na tvorbě řady publikací.“

Generál Kožiak všem přítomným také objasnil smysl nové organizační struktury VeV-VA platné od 1. prosince 2013 a představil některé nové funkcionáře, se kterými budou vrchní praporčíci spolupracovat. Nově bylo systematizované místo vrchního praporčíka VeV-VA obsazeno nadpraporčíkem Petrem Arvayem, který přišel ze Společného operačního centra (SOC) MO a v souvislosti se změnami organizačních struktur VeV-VA došlo k obsazení i dalších dvou míst vrchních praporčíků u Institutu profesní přípravy a Institutu přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy.

Na to navázal štábní praporčík Petr Seifert, který vrchním praporčíkům objasnil nynější strukturu celé Armády ČR, která v průběhu letošního roku zaznamenala celou řadu výrazných změn. Ze své pozice se věnoval především systémovým změnám u vrchních praporčíků: „Pro nás je, s aktuálními změnami ve strukturách AČR, zcela nepochybně posunem vpřed vytvoření dalších míst vrchních praporčíků u Vojenské policie, Univerzity obrany, kde tato místa nebyla, a u Vzdušných sil AČR, kde byla obsazena místa vrchních praporčíků na některých křídlech a letkách, čímž došlo k učinění dalšího logického kroku v rozvoji tohoto systému stejně jako u systému Pozemních sil AČR.“

Text: kpt. Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA, št.prap. Petr Seifert, vrchní praporčík AČR

Foto: Hana Jurčová, VeV-VA a archiv vrchních praporčíků OS ČR