Vojenští veterináři pomohou s řešením výskytu Afrického moru prasat

Autor: kapitánka Lada Ferkálová, Agentura vojenského zdravotnictví

Od dnešního dne, pondělí 21. srpna, se v rámci Integrovaného záchranného systému ČR zapojí vojenští veterináři ve spolupráci s civilními kolegy do realizace mimořádných opatření přijatých v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy zvířat – Afrického moru prasat. Africký mor prasat je choroba, proti níž neexistuje vakcinace a u které léčení zvěře nepřipadá v úvahu.

Vojenští veterináři pomohou s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s řešením výskytu Afrického moru prasat

V měsíci srpnu obdrželo Společné operační centrum Ministerstva obrany žádost o aktivaci veterinární zásahové skupiny z Vojenského veterinárního ústavu v Hlučíně. Úkolem skupiny bude provádět pitvy a laboratorní testy vzorků odebraných z ulovených a nalezených uhynulých prasat.

Předurčená zásahová skupina v počtu čtyř osob ve složení dvou vojenských veterinárních lékařů, veterinárního technika a řidiče bude nasazena ode dneška, tedy pondělí 21. ledna 2017 od 9.00 hodin ve Veterinárním asanačním ústavu Mankovice.

Vojenští veterináři jsou v rámci Integrovaného záchranného systému ČR trvale připraveni plnit úkoly ve prospěch Státní veterinární správy. Na základě uzavřených meziresortních dohod jsou vyčleňováni k řešení krizových situací veterinárního charakteru na území ČR. Standardně Armáda ČR deklaruje připravenost současného nasazení dvou zásahových skupin různého určení s pohotovostí k nasazení od 12 do 72 hodin.

Dosud posledním nasazením bylo obdobné vyčlenění armádních veterinářů k řešení situace spojené s likvidací ohnisek ptačí chřipky v lednu a březnu letošního roku.