Vojenští veterináři pomohou s likvidací ohniska ptačí chřipky v Blatné

Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

Od dnešního dne, úterý 7. února, se v rámci Integrovaného záchranného systému ČR zapojí vojenští veterináři po boku svých civilních kolegů do realizace opatření přijatých k likvidaci ohniska ptačí chřipky v Blatné.

Žádost o aktivaci veterinární zásahové skupiny z Vojenského veterinárního ústavu v Hlučíně obdrželo Společné operační centrum Ministerstva obrany cestou OPIS Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v průběhu včerejšího dne. Úkolem skupiny bude poskytnout součinnost Státní veterinární správě při řešení situace spojené s likvidací ohniska ptačí chřipky ve velkochovu drůbeže v Blatné na Strakonicku.

Předurčená zásahová skupina v počtu čtyř osob ve složení dvou vojenských veterinárních lékařů, veterinárního technika a řidiče bude nasazena ode dneška, tedy úterý 7. ledna 2017 od 7.00 hodin. Při realizaci přijatých opatření se bude řídit pokyny velitele zásahu v místě.

Vojenští veterináři jsou v rámci Integrovaného záchranného systému ČR trvale připraveni plnit úkoly ve prospěch Státní veterinární správy. Na základě uzavřených meziresortních dohod jsou vyčleňováni k řešení krizových situací veterinárního charakteru na území ČR. Standardně Armáda ČR deklaruje připravenost současného nasazení až tří zásahových skupin různého určení s pohotovostí k nasazení od 120 minut do 72 hodin.

Dosud posledním nasazením bylo obdobné vyčlenění armádních veterinářů k řešení situace spojené s likvidací ohnisek ptačí chřipky na Moravě počátkem letošního ledna.