Vojenští veterináři pomohou s likvidací ohnisek ptačí chřipky na Moravě

Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

V pátek 6. ledna ve 13.40 hod. obdrželo Společné operační centrum Ministerstva obrany cestou OPIS Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR žádost o aktivaci veterinární zásahové skupiny z Vojenského veterinárního ústavu v Hlučíně.

„Od soboty se čtyři vojenští veterináři zapojí společně s kolegy ze Státní veterinární správy do likvidace ohnisek ptačí chřipky na Moravě,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický.

„Předurčená zásahová skupina v počtu čtyř osob ve složení dvou vojenských veterinárních lékařů, veterinárního technika a řidiče, bude nasazena od zítřka, tedy soboty 7. ledna od 10 hodin,“ upřesnil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář a doplnil: „Naši veterináři naváží součinnost se zástupci Státní veterinární správy Brno v Moravském Krumlově a dále se budou přímo v terénu podílet na realizaci přijatých opatření dle pokynů velitele zásahu.“ Délka nasazení bude upřesněna dle vývoje nákazové situace, přičemž střídání členů týmu je aktuálně plánováno v třídenních cyklech.

Vojenští veterináři jsou v rámci Integrovaného záchranného systému ČR trvale připraveni plnit úkoly ve prospěch Státní veterinární správy. Na základě uzavřených meziresortních dohod jsou vyčleňováni k řešení krizových situací veterinárního charakteru na území ČR. Standardně AČR deklaruje připravenost současného nasazení až tří zásahových skupin různého určení s pohotovostí k nasazení od 120 minut do 72 hodin.