Vojenský výbor NATO v Tiraně vybral příštího nástupce generála Petra Pavla

Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností Generální štáb AČR

Ve dnech 16. až 18. září se v albánské Tiraně uskutečnilo pravidelné výjezdní zasedání Vojenského výboru NATO konaného na úrovni náčelníků generálních štábů členských zemí NATO. Za Českou republiku byla delegace vedena náčelníkem Generálního štábu Armády ČR armádním generálem Josefem Bečvářem.

Vojenský výbor NATO zasedal v Tiraně

Během jednání účastníci diskutovali aktuální bezpečnostní výzvy, kterým Aliance v současném světě čelí, i způsoby, kterými NATO na situaci reaguje v rámci realizace projektů k posílení stability (NATO’s Projecting Stability) v jednotlivých krizových regionech. Pozornost věnovali i vývoji na Středním východě, severu Afriky a západě Balkánu. Dalším bodem byla i diskuze k adaptaci velitelských struktur NATO pro současné podmínky. V odpoledních hodinách se pak jednání zaměřilo na vývoj situace v Afghánistánu a další perspektivy operace Resolute Support.

Na programu jednání výjezdního zasedání Vojenského výboru NATO byla i volba jeho nového předsedy, který v průběhu příštího roku po třech letech ve funkci na této pozici vystřídá českého armádního generála Petra Pavla. Volba náčelníků generálních štábů aliančních zemí v tomto ohledu padla na současného náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil Velké Británie a Severního Irska Air Chief Marshala sira Stuarta Peache.

„Období, nadcházejících let rozhodně nebude pro NATO jednodušší. S Air Chief Marshalem Peachem jsem měl možnost detailně probrat výzvy, kterým společně čelíme, před zhruba dvěma týdny, během jeho návštěvy v České republice. Ke zvolení mu gratuluji. Air Chief Marshal Peach má mou plnou důvěru,“ uvedl k volbě nového předsedy Vojenského výboru NATO armádní generál Josef Bečvář.