Vojenský vrtulník W-3A Sokol testoval přistávací plochu v Karlových Varech

Autor: kpt. Zuzana Špačková tisková mluvčí 24.základny dopravního letectva

Ve čtvrtek odpoledne testovala posádka vojenského vrtulníku W-3A Sokol další nezpevněnou plochu nedaleko stanoviště ZZS Karlovarského kraje ve Dvorech. Ta by měla sloužit pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby v případě rychlého transportu pacienta z Karlovarské krajské nemocnice v nočních hodinách nebo při transportu pacienta z Karlových Varů.

Karlovarská krajská nemocnice provozuje heliport, který se nachází na střeše budovy nemocnice. Heliport byl původně určený pro vrtulníky do hmotnosti 3,5 tuny, ale v minulém roce byl recertifikovaný na hmotnost 6,4 tuny. Provozní doba heliportu je stanovena od svítání do soumraku. Za stávajících podmínek jsou piloti v případě nočního přistání či přistání za snížené viditelnosti nuceni letět s pacientem až na letiště v Olšových Vratech nebo v blízkosti benzínové pumpy u Ohře.

Plocha ve Dvorech se nachází mezi sídlem krajské záchranky a ředitelstvím policie. Jedná se o přistávací plochu nikoli heliport. Záchranáři ji budou využívat v případech, kdy se transport uskuteční po soumraku. „Pro nás a zejména pak pro pacienty je každá další plocha možností jak zefektivnit přepravu pacienta do lékařského zařízení. Tato plocha je pro přistání v noci naprosto vyhovující. Je na kraji města, mimo zástavbu a odpadne zde potřeba uzavírat kvůli přistání vrtulníku celou oblast. Mimo to se sanitky nemusí prodírat městem a šetří tak čas,“ uvedl kapitán vojenského vrtulníku major Petr Šafařík.

Plocha ve Dvorech představuje pro pacienty benefit

„Pro pacienty to přestavuje benefit v okamžité využitelnosti zdravotnické posádky k dalšímu zásahu. Letiště v Olšových Vratech i nadále zůstává nejlepší plochou při nepříznivých klimatických podmínkách,“ řekl plukovník Zdeněk Pašek, náčelník odboru Letecké záchranné služby urgentní medicíny.

Travnatá plocha, na které přistane záchranářský vrtulník, není nic neobvyklého. Podobně využívají letci plochu u parku v Zítkových sadech v centru Prahy, kde přepravují pacienty například do Všeobecné fakultní nemocnice: „Naše posádky jsou pochopitelně na přistání na podobných plochách trénované. Ve čtvrtek šlo takzvaně o rekognoskaci terénu, kdy jsme si za denního světla obhlídli celou plochu z vrtulníku, zkusili si nalítnout ze všech stran, aby nás v případě ostrého zásahu v noci, kdy jde o každou minutu, nic nepřekvapilo. Během takovýchto přistání na nezpevněné ploše jsou naším největším nepřítelem náhodní kolemjdoucí, kteří se nám v touze o atraktivní „selfíčko“ vrhají pod kola vrtulníku, aniž by si uvědomovali, jak nám znemožňují práci a navíc i sebe vystavují nebezpečí,“ dodal major Šafařík.