Vojenská geografická služba v Dobrušce si ke stému výročí nadělila expozici v Rýdlově vile

Autor: Ing. Michal Král, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) v Dobrušce si v těchto dnech připomíná 100. výročí založení geografické služby. Oslavy, kterých se účastní řada významných hostů z České republiky i ze zahraničí, začaly ve středu 23. května a pokračují i dnes. Na pořádání akce se podílí také Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby a město Dobruška.

Slavnostní shromáždění VGHMÚř Dobruška v rámci oslav 100. výročí vojenské geografické služby.

Na slavnostním shromáždění v sále Společenského centra - Kina 70 v Dobrušce vystoupili ředitel odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO plukovník Vladimír Lang, náčelník Geografické služby AČR plukovník gšt. Marek Vaněk, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví sekce podpory MO brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Večeře a starosta Dobrušky Petr Lžíčař.

Na oslavě výročí byli geografové ze Slovenska i Polska

České geografy pozdravili také zástupci geografických služeb slovenských a polských ozbrojených sil plukovník Maroš Miškolci a plukovník Slawomir Jakubiuk. Na shromáždění byli vybraní současní i bývalí příslušníci služby vyznamenáni záslužným křížem ministryně obrany ČR, čestným odznakem Armády České republiky Za zásluhy a pamětní mincí ředitele odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO.

Ještě ve středu odpoledne byla ve vlastivědném muzeu v Dobrušce slavnostně otevřena stálá expozice nazvaná Vojenská geografie. „Vznik muzea v hlavním městě vojenské geografie, jak bývá Dobruška někdy označována, je výsledkem excelentní spolupráce Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu a města. To nám pro expozici poskytlo prostory v rekonstruované historické budově Rýdlovy vily. I když oslavy brzy skončí, muzeum zde pro další generace zůstane jako trvalá stopa vojenské geografie, která v Dobrušce působí již od 50. let minulého století,“ sdělil ředitel Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu plukovník Jan Marša.

Odborný seminář i den otevřených dveří

V podvečer se zaměstnanci, rodinní příslušníci a hosté Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu přesunuli do sálu Kina 70, kde koncertoval vojenský umělecký soubor Ondráš.

Dnes oslavy pokračují odborným seminářem k aktuálním tématům geografického zabezpečení Armády České republiky, dnem otevřených dveří pro bývalé zaměstnance a rodinné příslušníky. Vyvrcholením oslav pak bude v kasárnách v Dobrušce slavnostní odhalení památníku generála Josefa Churavého, jehož jméno Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad hrdě nese.