Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Vojáci z celé republiky prošli školením o realizaci slavnostních i pietních aktů

Vojáci z celé republiky prošli školením o realizaci slavnostních i pietních aktů

20.9.2017 • Posádkové velitelství Praha uspořádalo pro třiadvacet vojáků premiérový kurz protokolárních aktů za účasti vrchních a vedoucích praporčíků, zástupců velitelů čet i dalších příslušníků, kteří se podílejí na výcviku vojáků v pořadové přípravě nebo spoluorganizují protokolární akty v jednotlivých posádkách.

Slavnostní ukončení prvního kurzu protokolárních aktů na Posádkovém velitelství Praha
Slavnostní ukončení prvního kurzu protokolárních aktů na Posádkovém velitelství Praha

Kurzu se zúčastnilo 21 praporčíků a 2 poddůstojníci, kteří prošli nejen teoretickou přípravou, při níž jim byly objasněny základní rozdíly mezi jednotlivými druhy protokolárních aktů a zásady jejich organizování, ale i praktickou částí, která tvořila většinu výcviku.

Vojáci například procvičovali činnost s bojovým praporem, nacvičovali smuteční salvy, manipulaci s rakví, ale také činnosti při kladení věnců a kytic. Právě poslední bod se jevil jako nejsložitější.

V rámci kurzu se budoucí absolventi, tentokrát „v roli přihlížejících“, zúčastnili pietního aktu v Zaječově, jenž protokolárně zabezpečovali vojáci Čestné stráže AČR. Právě tato jednotka je určená pro profesionální zabezpečení všech typů protokolárních aktů na území České republiky i v zahraničí. Její profesionální práci ocenil i generálmajor Jaroslav Kocián, který během vzpomínkové akce v bývalém táboře nucených prací v Zaječově reprezentoval velení Armády České republiky.

Během slavnostního ukončení kurzu obdrželi vojáci osvědčení o jeho absolvování. Sami oceňovali zejména fundovanost přednášejících i instruktorů výcviku Čestné stráže AČR. „Nabyté vědomosti a praktické dovednosti budou absolventi kurzu moci plně zužitkovat nejen v nadcházejícím jubilejním roce 2018, ale hlavně dále šířit u svých útvarů. Vzhledem k šíři problematiky protokolárních aktů by určitě všichni v budoucnu uvítali pořádání udržovacích či nadstavbových kurzů tohoto typu,“ dodal major Miroslav Leška, zástupce velitele praporu Čestné stráže AČR.

Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Nácvik smutečního aktu  manipulace s rakví Nácvik smutečního aktu manipulace s rakví Nácvik smutečního aktu …
  • Pietní akt v Zaječově zabezpečený minulý týden vojáky praporu Čestné stráže AČR, který posloužil všem frekventantům kurzu i jako bezchybná ukázka provedení tohoto typu aktu Pietní akt v Zaječově zabezpečený minulý týden vojáky praporu Čestné stráže AČR, který posloužil všem frekventantům kurzu i jako bezchybná ukázka provedení tohoto typu aktu Pietní akt v Zaječově…
  • Předání pamětní plakety vrchnímu praporčíku praporu Čestné stráže AČR Pavlu Dubnovi, který celý kurz organizačně zabezpečoval Předání pamětní plakety vrchnímu praporčíku praporu Čestné stráže AČR Pavlu Dubnovi, který celý kurz organizačně zabezpečoval Předání pamětní plakety…
  • Společné foto generálmajora Jaroslava Kociána a všech frekventatnů kurzu po ukočení pietního aktu v Zaječově Společné foto generálmajora Jaroslava Kociána a všech frekventatnů kurzu po ukočení pietního aktu v Zaječově Společné foto generálmajora…

Autor: kpt. Eva Cajthamlová, Posádkové velitelství Praha