Vojáci vyčlenění do 141. praporu logistiky cvičili v Brně na červnovou certifikaci

Autor: kapitánka Helena Řebíčková, tiskový a informační důstojník 14. pluku logistické podpory Pardubice

Až do pátku 9. března trvalo týdenní cvičení CAX (Computer Assisted Exercise) FIRST STEP 2018, jehož se zúčastnil 141. prapor logistiky 4. brigádního úkolového uskupení. V Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT) v Brně se připravovalo 68 příslušníků 14. pluku logistické podpory, z nichž je celkem 57 vyčleněných do 141. praporu logistiky 4. brigádního úkolového uskupení.

Vojáci se na červnové cvičení připravovali v brněnském Centru simulačních a trenažérových technologií

Vojáci pod velením řídící skupiny měli možnost zúročit své zkušenosti z předcházejícího výcviku a zdokonalit se v procesu plánování a řízení bojové činnosti. Výcvik byl zaměřen zejména na řízení boje, který zahrnuje rozpracování a vydání dílčích rozkazů podřízeným jednotkám a následné řízení jejich činnosti.

„Toto cvičení bylo dalším z řady kroků k dosažení připravenosti štábu 141. praporu logistiky k plnění úkolů v rámci jeho začlenění do 4. brigádního úkolového uskupení. V červnu totiž čeká naše vojáky stěžejní cvičení letošního roku, kdy se uskuteční certifikace 43. výsadkového praporu 4. brigádního úkolového uskupení,“ popsal cíl cvičení jeho řídící plukovník Karel Zapletal, zástupce velitele 14. pluku logistické podpory Pardubice.

„Osobně oceňuji význam tohoto cvičení, kdy počítače simulují procesy v reálném čase. Řízené simulace reálných bojových situací podporují přípravu na plnění úkolů této jednotky, zejména pak umožňují štábu praporu zdokonalit se v procesu plánování a řízení bojové činnosti. Kladně hodnotím spolupráci i přístup příslušníků CSTT, kteří vytvořili perfektní zázemí a podporu tomuto cvičení,“ dodal plukovník Zapletal s tím, že je to poprvé, kdy počítačové technologie slouží pro přípravu logistických jednotek Armády České republiky.


  • CAX je počítačem podporovaná metoda výcviku velitelů a jiných řídících pracovníků ozbrojených složek, jejímž cílem je dosáhnout u cvičících dojem provádění skutečných operací a činností.
  • Tato metoda využívá konstruktivní simulace procesů a jevů potenciálně a fakticky vznikajících nebo existujících při provádění specifikované činnosti, rozhodovacího procesu a procesu velení jednotkám v boji.