Cvičení Clear Sky zaměstnalo vojáky ztrátou spojení s pilotem i výpadkem elektřiny

Autor: kpt. Lucie Machorková, tiskový a informační důstojník 26. pluku

Plnění úkolů ochrany vzdušného prostoru České republiky v podmínkách krize a otevřeného konfliktu. To byl hlavní cíl cvičení nazvaného Clear Sky 2017, které se v tomto týdnu uskutečnilo u 26. pluku velení, řízení a průzkumu v Brandýse nad Labem. Centrem cvičení byly prostory 261. střediska řízení a uvědomování, simulovaná činnost ale probíhala na všech místech stálé dislokace jednotek pluku, tedy téměř ve všech krajích Čech a Moravy.

Clear Sky je každoročním vyvrcholením přípravy operačního personálu střediska a je hodnocené dle standardů NATO. Letos nad výkony profesionálů zodpovědných za kontrolu českého vzdušného prostoru dohlíželi kvalifikovaní hodnotitelé z Německa. Zaměřili se na postupy pro vedení vzdušných operací ochrany a obrany nad územím České republiky a členských států NATO, součinnost s  velením vzdušných sil armád Severoatlantické aliance, dále na logistické zabezpečení jednotky při vedení bojové operace a samozřejmě na ochranu a obranu hlavního místa velení.  

„Cvičící každý rok dokazují odbornou připravenost a profesionalitu při zabezpečení a plnění našeho hlavního úkolu, kterým je nepřetržitá ostraha a obrana vzdušného prostoru České republiky, ne jinak tomu bylo i v letošním roce,“ řekl velitel 261. střediska řízení a uvědomování plukovník Zdeněk Patera.

Ztratili spojení s pilotem, řešili i možný teroristický útok

Scénář Clear Sky nabízel řadu incidentů. Vojáci museli reagovat na nestandardní situace ve vzdušném prostoru, například na ztrátu spojení s pilotem letounu, lety v rozporu s letovým plánem, na nehodu letounu, na civilní letoun v tísni či možné použití letadla k teroristickému útoku. Vypořádat se však museli i s výpadkem dodávky elektrické energie, znečištěným zdrojem pitné vody, kontaminací paliva, poruchou hlavního serveru, únikem chloru z nedalekého vlakového nádraží, zdravotními problémy příslušníka bojové směny, nálezem podezřelého balíčku nebo požárem objektu.

Mezi incidenty nechybělo ani rušení nebo nefunkčnost radiolokační techniky. Zapojení radiotechnických rot do cvičení se v minulém roce ukázalo jako prospěšné pro výcvik činnosti směn radiotechnického vojska při vedení bojové činnosti v podmínkách míru, krize a konfliktu. V rámci cvičení se letos přesunoval mobilní radar ST-68U CZ z Českých Budějovic do určeného prostoru. Účelem padesátikilometrového přesunu byla simulovaná ochrana Jaderné elektrárny Temelín, ale zároveň se reálně prověřovala průchodnost radiolokačních dat v testovacím režimu bez připojení.

Bezpilotní prostředek z Univerzity obrany v Brně

Novinkou letošního cvičení bylo použití bezpilotního prostředku, který zapůjčila Univerzita obrany v Brně. „Nasazení bezpilotních prostředků umožňuje veliteli rychlé a efektivní získání aktuálních informací o situaci, především v okolí základny, v obtížně přístupných a nebezpečných místech. Na druhé straně lze tyto prostředky velmi snadno zneužít a představují bezpečnostní hrozbu, na kterou musíme být připraveni,“ vysvětlil nadporučík Vadim Starý z Katedry systémů protivzdušné obrany Fakulty vojenských technologií. Scénář cvičení umožnil jednotce Force Protection (ochrany sil) vyzkoušet si obě varianty nasazení, jednou z nich bylo například vyhledání narušitele – snipera.


Kromě vojáků 26. pluku velení, řízení a průzkumu byli do cvičení Clear Sky 2017 zapojeny téměř všechny útvary vzdušných sil (21. základna taktického letectva, 24. základna dopravního letectva, 25. protiletadlový raketový pluk a Správa letiště Pardubice) a jednotliví zástupci dalších složek Armády České republiky a Ministerstva obrany (31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany, 53. pluk průzkumu a elektronického boje, 7. mechanizovaná brigáda, Společné operační centrum MO, sekce rozvoje a plánování schopností MO a Univerzita obrany).