Vidět plovoucí BVP i střílející DANU během jednoho dne není zcela běžné

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

O tom, že ve výcvikovém prostoru Březina to v těchto dnech skutečně žije velmi atraktivním výcvikem, se přesvědčili i členové Klubu České a slovenské obce dělostřelecké při posádce Vyškov, jejichž členská základna se rozrostla téměř po čtyřech letech od svého založení na čtyři desítky členů.

Za doprovodu předsedy klubu kapitána Pavla Šlimara, příslušníka praporu zabezpečení, a také stále aktivního místopředsedy majora Jiřího Studničného, zástupce náčelníka odboru profesní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA), zavítali v rámci své návštěvy výcviku VeV-VA nejprve na vodní cvičiště Myslejovice, které je již několik dní dějištěm celoarmádního výcviku v překonávání vodní překážky plavbou těžké techniky. V rámci něho se zde postupně střídají jednotlivé brigády.

„Tento týden zde cvičí 7. mechanizovaná brigáda a dnes tak máte možnost vidět přímo v akci její 72. mechanizovaný prapor z Přáslavic pod vedením velitele podplukovníka Martina Botíka, s tím, že veškerý servis jeho řidičům zabezpečuje stejně jako všem ostatním jednotkám vyškovský prapor zabezpečení,“ uvedl je do situace právě jeho příslušník, poručík Martin Kořínek, zástupce velitele záchranné a vyprošťovací služby Plaveb 2013.

K tomu návštěvníkům dodal vrchní praporčík 72. mechanizovaného praporu praporčík Vladimír Vrba: “Náš prapor je praporem těžkého typu, přičemž naší hlavní technikou je bojové vozidlo pěchoty (BVP-2), na které dnes předvede 19 našich řidičů vrchol svého celoročního výcviku, kterému předcházela jak teoretická, tak praktická příprava s využitím vojenského výcvikového prostoru Libavá. A představí se také dva řidiči na kolovém obrněném vozidle (BRDM). "Všichni jsou již zkušení profesionálové. Máme pouze jediného, který dnes absolvuje takový výcvik poprvé,“ dodal.

Poté se aktéři přesunuli na nedaleké místo. Takzvané “Tři jedle„ byly totiž právě dějištěm střeleb ze samohybné kanónové houfnice (152mm ShKH vz. 77) tzv. DANA, tedy moderní dělostřelecké zbraně s automatickým nabíjením, schopné zabezpečit účinnou palebnou podporu činnosti pozemních vojsk, vyznačující se velkým dostřelem, přesností a rychlostí střelby. „Již druhým dnem zde vrcholí společný závěrečný výcvik hned několika kurzů dělostřeleckých odborností VeV-VA,“ vysvětlil kapitán Zdeněk Procházka, náčelník skupiny přípravy palebných systémů dělostřelectva odboru profesní přípravy VeV-VA a dodal: „Na tomto komplexním výcviku se podílí posluchači celkem čtyř dělostřeleckých kurzů, a to jak obsluhy, tak velitelů této zbraně, ale i důstojníci – velitelé palebné čety a také specialisté družstva řízení palby, což jsou počtáři. Z tohoto místa vedeme nepřímou střelbu celkem čtyřmi děly do vzdálenosti sedmi kilometrů. Palbu vedeme jak celou četou, tak po sekcích, tedy po dvojicích. Za dva dny bychom měli vypálit na 270 ran.“

Na pozorovatelně s přímým výhledem do cílové plochy vše pečlivě vyhodnocoval hlavní řídící výcviku major Jiří Palička, náčelník oddělení přípravy dělostřelectva, který k výcviku doplnil: „Nejprve děla zastřelujeme a poté teprve provádíme účinnou střelbu a kromě příslušníků našich kurzů jsou do tohoto výcviku zapojeni také studenti druhých a třetích ročníků Univerzity obrany této odbornosti, příslušníci praporu zabezpečení Vyškov a své nezastupitelné místo přímo zde na pozorovatelně mají také příslušníci dělostřeleckých průzkumných jednotek 13. dělostřelecké brigády Jince. Tedy zabezpečení takovéhoto výcviku je velmi široké, od řídících, velitelů, obsluh, pozorovatelů, rozhodčích, počtářů, spojařů až po lékaře a cvičíme nejen v češtině, ale také angličtině,“ zakončil major Palička.