Věrnost České republice přísahaly čerstvě vycvičené zálohy

Autor: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Ve čtvrtek 11. května se uskutečnila u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově další slavnostní vojenská přísaha. Tentokrát ji složili noví příslušníci Aktivní zálohy a také dobrovolného vojenského cvičení.

Věrnost České republice přísahaly i zálohy. Jak aktivní, tak dobrovolné

Slavnostního ceremoniálu k ukončení kurzu základní přípravy se před zraky hostů i svých nejbližších zúčastnilo celkem 52 nových členů Aktivní zálohy Ozbrojených sil České republiky a 14 účastníků dobrovolného vojenského cvičení.

Podle náčelník štábu VeV-VA plukovníka gšt. Jaroslava Medka je vykonání vojenské přísahy významným mezníkem v životě každého vojáka bez rozdílu toho, zda jde o vojáka z povolání, příslušníka aktivní zálohy či záložníka, který prošel dobrovolným cvičením. Představuje slavnostní závazek vojáka k plnění jeho povinností při obraně vlasti.

„Požadavky a závažné souvislosti vyplývající ze slov vojenské přísahy, k níž se dnes zavazujete i před zraky svých blízkých, budou platit po celou dobu vaší aktivní činnosti v jednotkách Aktivní zálohy. Jsou vaším závazkem všem občanům České republiky. Svým rozhodnutím stát se příslušníky záloh naplňujete slova Winstona Churchila ‚Dvakrát občanem‛,“ promlouval plukovník gšt. Medek k záložníkům.

Po výcviku bude cvičit nové záložníky

Úspěšní absolventi převzali také dekrety o absolvování kurzu základní přípravy, kterým prošli u Centra základní přípravy.

„Těžiště všech kurzů základní přípravy spočívá v taktické, střelecké, tělesné, topografické a zdravotnické přípravě a ve výcviku v ochraně proti zbraním hromadného ničení,“ upřesňuje náčelník Centra základní přípravy podplukovník Jiří Studničný a dodává, že účastníci kurzu mají za sebou komplexní polní výcviky se zaměřením na plnění bojových úkolů ve ztížených podmínkách. Naučili se rovněž základním právům a povinnostem vojáka.

Zajímavostí je, že jedna z čerstvých absolventek posílí přímo Centrum základní přípravy. Stane se zde členkou nové vyškovské jednotky AZ, a to na pozici instruktorky zdravotní přípravy. Na letním běhu tohoto kurzu už se tedy bude podílet na výcviku dalších nováčků spolu s dalšími vyškovskými instruktory.