Velitelství 16. úkolového uskupení AČR se certifikovalo k nasazení do Afghánistánu

Autor: kpt. Monika Nováková

Taktickým a zároveň certifikačním cvičením Messenger, které se uskutečnilo na konci října na Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově, úspěšně završila svou půlroční přípravu jednotka 16. úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support (16. ÚU AČR RS).

„Hlavním cílem cvičení bylo prověřit připravenost k nasazení velitelství 16. úkolového uskupení na území Afghánistánu,“ vysvětlil řídící podplukovník Petr Hlaváček, náčelník vyškovského centra přípravy do zahraničních operací.

Upřesnil, že na tři desítky incidentů a událostí připravených skupinou rozehry byly zaměřeny na schopnosti velitelství zabezpečit nepřetržité efektivní velení a logistickou podporu všech jednotek AČR v misi Resulute Support a komunikaci s nadřízeným stupněm na národní i operační úrovni. „Nezbytnou součástí bylo rovněž prohloubení sladění velitelství 16. úkolového uskupení se skupinou ochrany 23. Air Advisory Team (AAT) v rámci doprovodů a ochrany osob při potencionálním výjezdu mimo základnu,“ popsal podplukovník Hlaváček.

Cvičení zabezpečovalo více než třicet členů řídícího štábu tvořeného převážně příslušníky VeV-VA a účastníky předešlých nasazení a zhruba stejný počet cvičících z řad velitelství 16. ÚU AČR RS. Jednotka AAT byla zastoupena deseti vojáky, tzv. Guardian Angels.

Do mise jedou poprvé

Sedmnáct cvičících se již zahraniční operace v minulosti účastnilo, naopak ostatní mají tuto životní zkušenost před sebou poprvé. „Do zahraniční operace nejedu poprvé, takže se cítím celkem připravený. Každá mise je ale samozřejmě jiná, takže je potřeba nic nepodcenit," sdělil se kapitán J. R. „Je to každopádně výzva. Mám jisté obavy, ale mým cílem je zdokonalit se ve své profesi a získat nové zkušenosti, které mě posunou dál," doplnila majorka I. N., jedna z šesti cvičících vojákyň, kterou čeká zahraniční nasazení poprvé.

Velitelství 16. ÚU AČR RS tvoří vojáci z 11 různých vojenských útvarů a zařízení, tým Guardian Angels pak příslušníci dvou dalších útvarů. Na certifikačním cvičení se tak sešli vojáci takřka ze všech koutů České republiky.

Velitel 16. ÚU AČR RS plukovník Pavel Levý kvitoval, že jeho příslušníci v rámci závěrečného certifikačního cvičení Messenger prokázali odbornou způsobilost k plnění úkolů v zahraniční operaci. Do místa nasazení se přesunou v průběhu listopadu.