Velitelé vzdušných sil, kteří v armádě využívají Gripeny, jednali v Praze

Autor: mjr. Denisa Vernerová, oddělení komunikace s veřejností Generální štáb AČR

Uživatelé letounů Gripen tento týden jednali v Praze na konferenci Gripen User´s Group. Jedná se o pravidelné shromáždění, které se koná dvakrát ročně za účasti zemí, které mají ve výzbroji nadzvukový letoun JAS-39 Gripen. Na jaře se vždy setkávají velitelé vzdušných sil uživatelských států, z jejichž jednání vyplynou témata, která jsou předmětem symposia pracovní skupiny v druhé polovině roku.

Velitelé vzdušných sil, kteří v armádě využívají Gripeny, jednali v Praze
„ Česká republika se stala členem Gripen User´s Group po podepsání Memoranda o porozumění v roce 2007. Od té doby uplynulo už 10 let a mohu konstatovat, že zatímco v prvních letech jsme čerpali hlavně ze znalostí našich kolegů, dnes jsme v pozici, kdy řadu zkušeností můžeme novým členům předávat zase my,“ vysvětlil velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Jaromír Šebesta.

Čtyři desítky zástupců ze Švédska, České republiky, Maďarska, Jihoafrické republiky, Thajska a Brazílie si po tři dny vyměňovaly zkušenosti a sdílely poznatky z provozu letounů, které pak mohou využít ve vlastních vzdušných silách a rovněž pro plánování zahraničních operací.

Tři pracovní skupiny

Přítomní se rozdělili do tří pracovních skupin. První byla zaměřena na akvizice, rozvoj a operační využití systému Gripen. Za českou stranu se účastnil náčelník odboru bojové přípravy vzdušných sil plukovník gšt. Jaroslav Míka, který je zároveň předsedou letošního sympozia. Dále zástupce ze sekce rozvoje a plánování schopností MO, která má na starosti rozvoj taktického letectva a v neposlední řadě také příslušník sekce vyzbrojování a akvizic MO.

V podobném zastoupení byli i představitelé z ostatních partnerských států. Důležitým faktorem byla také účast delegátů švédské vládní agentury FMV, kteří se zabývají například plněním smlouvy o pronájmu letounů. Ačkoliv zástupci obranného průmyslu nejsou formálními členy, na některé otázky, které v průběhu setkání vyplynou, mohou nejlépe odpovědět právě výrobci.

Dokument Action List

Další skupinu tvořili velitelé jednotlivých „gripenových“ letek a inspektoři bezpečnosti letů. Ti se zabývali otázkami používání letounů na taktické úrovni a v neposlední řadě také bezpečností letového provozu. Poslední celek se skládal ze specialistů, kteří měli za úkol řešit každodenní používání systému Gripen z hlediska jeho údržby.

Hlavním výstupem konference je dokument zvaný Action List. V něm přítomní sdílí soubor znalostí, poznatků, vědomostí, informací a know-how pro efektivní využití všech vlastností letounu. Zároveň, pokud se vyskytne záležitost, kterou nelze vyřešit na místě, určí se časový horizont k vypracování odpovědi i nositel úkolu. Jednotliví uživatelé mohou specifikovat problémy nebo nejasnosti, které vyžadují řešení ve spolupráci s ostatními státy nebo s výrobcem.