Velitelé posádek Středoevropského regionu na Generálním štábu AČR

Autor: Mira Třebická, komunikační manažerka náčelníka Generálního štábu Armády České republiky

První zástupce náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Vlastimila Picka, generálmajor Miroslav Žižka, dnes na generálním štábu přijal velitele posádek Středoevropského regionu.

Generálmajoru Karlu Semlitschovi (Rakousko), brigádnímu generálu Kurtu Wagnerovi (Rakousko), brigádnímu generálu Wislawu Grudzinskemu (Polsko), plukovníku Vilibaldu Polšakovi (Slovinsko), plukovníku Jánu Budovi (Slovensko), plukovníku Williamu Rossemu (Itálie) a námořnímu kapitánu Hansk-Uvu Megenerovi (Spolková republika Německo) předal generál Žižka pamětní minci náčelníka Generálního štábu AČR. Při společném setkání informoval velitele posádek Středoevropského regionu o momentální situaci a stavu Armády České republiky, probíhajících změnách v souladu se závěry Bílé knihy o obraně a úsporných opatřeních v resortu obrany. Společně pak rozebírali problematiku péče o válečné veterány.

Spolupráce mezi posádkovými velitelstvími započala 11. srpna 1993 na Slovensku, kdy se poprvé setkali velitelé posádek Vídeň a Bratislava během historicky prvního setkání ministrů obrany Rakouska a Slovenska. Postupem času se tato spolupráce rozrostla o další země regionu.

Velitelé posádek všech zúčastněných zemí plní podobné úkoly zejména v oblasti vojenského protokolu na úrovni hlav států, které musí vyhovět mezinárodním standardům. Učí se jeden od druhého, vzájemně motivují a soutěží mezi sebou. Generál Žižka v této souvislosti ocenil zrození myšlenky spolupráce mezi velitelstvími hlavních měst, jeho vřelé díky patřily jednomu ze zakladatelů této myšlenky generálmajoru Karlu Semlitschovi.

Při návštěvě Generálního štábu AČR doprovázel velitele posádek Středoevropského regionu velitel posádky Praha plukovník Pavel Kantor.