Velitel Pozemních sil Bundeswehru ocenil spolupráci se 4. brigádou rychlého nasazení

Autor: majorka Mgr. Miroslava Štenclová, Velitelství pozemních sil

Na dvoudenní pracovní návštěvu do Prahy přijel ve středu 24. ledna velitel Pozemních sil Spolkové republiky Německo generálporučík Jörg Vollmer se svým doprovodem. Na programu měl například setkání s velitelem Pozemních sil Armády České republiky generálmajorem Štefanem Kaletou, se kterým jednal o spolupráci pozemních sil obou armád a o vzájemném využití schopností svých druhů vojsk při společných cvičeních.

 Návštěva velitele Pozemních sil Bundeswehru v Praze

Cvičení 4. brigády rychlého nasazení s 10. obrněnou divizí, ať už na území České republiky či v Německu, se uskutečnila již v minulém roce. Memorandum o společném úsilí, týkající se spolupráce mezi oběma útvary, podepsal v únoru 2017 tehdejší ministr obrany Martin Stropnický spolu s německou kolegyní Ursulou von der Leyen.

Tato spolupráce je založena právě na společném výcviku, sdílení zkušeností a případném nasazení v zahraničí. Velitelé pozemních sil obou zemí jednali o jejím pokračování a oba vyjádřili svou dosavadní spokojenost. „Možnost sdílet zkušenosti se zahraničními armádami je pro naše vojáky vždy velkým přínosem. V oblasti výcviku a rozvoje interoperability s aliančními partnery to považuji za neocenitelný benefit,“ řekl generálmajor Štefan Kaleta.

Důležité je správné rozhodování

Generálporučík Jörg Vollmer se seznámil s celou strukturou a úkoly Pozemních sil Armády České republiky a také s úkoly Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Posluchačům kurzu generálního štábu generál Vollmer představil strukturu a úkoly pozemních sil Bundeswehru. Zmínil důležitost správného profesionálního rozhodování, zodpovědné práce a v neposlední řadě spolupráce v rámci armád NATO.

„Naše vojsko je velmi hrdé, že může spolupracovat s vašimi jednotkami. Příslušníci 4. brigády rychlého nasazení jsou zkušení a vyspělí specialisté,“ poděkoval generálporučík Vollmer.

Na závěr se generálové shodli, že v současné rychle se měnící Evropě je spolupráce nezbytná a před všemi je ještě dlouhá cesta.