Velení armády podporuje projekt „Armáda dává naději“ a jde příkladem

Autor: plukovnice Mgr. Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

Na počátku září zahájilo Ministerstvo obrany a Armáda České republiky ve spolupráci s Českým národním registrem dárců dřeně a oddělením hematologie, biochemie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice Praha projekt „Armáda dává naději“.

Jeho cílem je vybídnout potenciální dárce kostní dřeně jak z řad AČR, tak z civilní veřejnosti, aby se zapsali do Českého národního registru dárců dřeně a přinesli tak větší naději na uzdravení nemocným leukémií u nás i v zahraničí.

Do registru se již zapsal a také 12. září v rámci „Týdne s armádou ve Slaném“ podstoupil kontrolní odběr vzorku krve v mobilní jednotce ATOS náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel. Přestože registr z důvodu finanční náročnosti vstupního laboratorního vyšetření preferuje osoby ve věku 18-35 let, je možné se zaregistrovat i ve vyšším věku, pokud to dovolí zdravotní stav. V tomto případě je pak nutné, aby dárce starší 35 let uhradil částku 1500 Kč, která slouží k pokrytí zmíněných nákladů s registrací a především na laboratorní vyšetření.

Právě této možnosti využil generál Petr Pavel a zároveň vyzval svým dopisem ostatní příslušníky AČR k následování. „Pokud něco požaduji od svých vojáků, jsem rád, když mohu jít sám příkladem,“ konstatoval generál Pavel po odběru. „Pokud tímto projektem dáme šanci na přežití a uzdravení někoho vážně nemocného, má to smysl“, zdůraznil generál Pavel důležitost a smysluplnost celého projektu a ocenil, že s touto myšlenkou přišli sami vojáci.

V průběhu tří dnů, kdy ve Slaném působili lékaři a zdravotníci Ústřední vojenské nemocnice Praha se speciální mobilní jednotkou ATOS, využily společně s generálem Pavlem možnost zapsat se do registru a podstoupit kontrolní odběr vzorku krve další desítky osob a to jak z řad civilní veřejnosti tak vojáků. „Celkem se za ty necelé tři dny zapsaly do registru tři desítky osob. Z toho počtu bylo deset vojáků a zbytek civilní veřejnost, což rozhodně není málo,“ konstatoval primář Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze ÚVN Praha Miloš Bohoněk a dodal, že za celý loňský rok se do registru v ÚVN zapsalo celkem 1200 lidí, z toho však tisíc osob reagovalo na celoplošnou kampaň podporovanou televizí.