V Praze jednali odborníci o bezpilotních prostředcích

Autor: majorka Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

Renomovaní odborníci z řad vojenské i civilní veřejnosti se ve dnech 6. a 7. června 2016 sjeli do Prahy, aby se věnovali vývojovým trendům v oblasti bezpilotních prostředků. Ředitelství speciálních sil a Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO zorganizovaly v Domě armády Praha konferenci pod názvem Využití UAV a obrana proti nim.

Během dvou dnů se odborníci zabývali obecným povědomím o bezpilotních prostředích a systémech, jejich možnostmi použití jak v civilním, tak v armádním prostředí a především jejich využitím pro speciální síly. Projednávali také rizika spojená s používáním těchto prostředků a obranu proti nim. Vojenští specialisté představili současné bezpilotní prostředky v Armádě České republiky a využití jejich dat.

„Prudký rozvoj nových technologií v komerční sféře má značný vliv na další vývoj a obranné strategie vyspělých armád světa. Speciální síly AČR se přirozeně snaží adaptovat na veškeré tyto změny vývoje v nových oblastech a využít je ve svůj prospěch,“ zmínil ředitel Ředitelství speciálních sil plukovník gšt. Karel Řehka během své prezentace o možných směrech rozvoje speciálních sil. Konferenci uzavřely prezentace jednotlivých firem zabývajících se výrobou a vývojem bezpilotních prostředků a systémů.

Ilustrační foto: BRUS

Ilustrační foto: BRUS

  • Letoun bez posádky dron (drone) je řízen na dálku nebo létá samostatně pomocí předprogramovaných letových plánů či pomocí složitějších dynamických autonomních systémů. Nejdříve sloužila bezpilotní letadla jako vzdušné cíle, s rozvojem technologií se začala používat pro pořizování leteckých foto a video záběrů. Následně začaly být drony osazovány i jinými typy senzorů až po kompletní zbraňové systémy. Bezpilotní letouny hrají klíčovou roli ve většině novodobých válečných konfliktů.