V Olomouci začala výstava Karol Pajer - Hrdina boje proti fašismu

Autor: majorka Jolana Fedorková

V olomouckém Domě armády byla včera zahájena výstava "Karol Pajer - Hrdina boje proti fašismu". Expozice věnovaná památce mladého slovenského učitele a vojáka čs. zahraniční armády, který pomohl zachránit před deportací stovky dětí, potrvá do 8. dubna.

V pozadí výstavy "Karol Pajer – Hrdina boje proti fašismu" stojí více než deset let úspěšné spolupráce mezi Klubem vojenských důchodců v Olomouci a Klubem vojenských veteránů z Trenčína.

Karol Pajer, slovenský vlastenec, učitel, voják čs. zahraniční armády a bojovník francouzského hnutí odporu, společně se svým českým kolegou Josefem Fišerou pomohl zachránit podobně jako například Nicholas Winton stovky českých, belgických, polských a židovských dětí před deportací. 

„Cílem našich vojenských klubů je upozorňovat na společnou historii obou národů a vzájemnou snahu o jejich zakotvení v Evropě,“ uvedl při zahájení výstavy předseda Klubu vojenských důchodců v Olomouci plukovník v.v. Vladimír Krušina. „Přátelství Čecha a Slováka a československá vzájemnost se doslova přetavila ve vznik samostatného Československa po válce,“ uvedl major v záloze Juraj Nedorost, spoluautor výstavy a viceprezident Klubu přátel Francie a Slovenska. O osobnosti Karola Pajera pak hovořil plukovník v.v. Peter Forgach, předseda Klubu vojenských veteránů z Trenčína: „Karol Pajer věnoval svůj život dětem, nese památku mladých lidí, kteří věděli kam patří. Vštípil mladé generaci to, co by nemělo zůstat zapomenuto.“ Přiblížení se člověku, na jehož základech stojí i naše svoboda, se stalo podtextem zahájení výstavy.

Expozice ve francouzském jazyce byla zpřístupněna ve Slovanském gymnáziu v Olomouci, kde sídlí česko - francouzská sekce. Ve vestibulu školy přivítal hosty ředitel Radim Slouka: „Generace učitelů tohoto gymnázia se narodila až po skončení 2. světové války a prožitky některých z vás známe jen z vyprávění. I proto se musí mladá generace seznámit se zkušenostmi, které prezentuje výstava.“ Jeho slova doplnil Peter Forgach: „Karol Pajer dával ve své době dětem to nejvzácnější, lásku a vědomosti,“ uvedl a popřál pedagogům vše nejlepší ke Dni učitelů.

Slavnostního zahájení výstavy se dále zúčastnili zástupce velitele společných sil brigádní generál Milan Kovanda, přidělenci obrany Slovenské republiky generálmajor Milan Maxim, Francie plukovník Bruno Bucherie a náměstek primátora statutárního města Olomouce Ladislav Šnevajs.

Výstava věnovaná Karolu Pajerovi v Domě armády potrvá do 8. dubna a je otevřená od pondělí do pátku, 9.00 až 16.00 hodin.