V Olomouci se s vojáky rozloučil velitel vzdušných sil

Autor: majorka Jolana Fedorková

Ačkoliv brigádní generál Jiří Verner bude zastávat funkci velitele vzdušných sil až do konce května, vojáci Velitelství společných sil a velitelé přímo podřízených svazků a útvarů společných sil se s ním rozloučili v rámci slavnostního nástupu již v pátek 3. května 2013. Dne 30. dubna 2013 ukončil své působení u Velitelství společných sil také náčelník štábu plukovník gšt. Jindřich Staněk, který se nástupu také zúčastnil.

„Vojenský život je o permanentní změně, všichni jsme na něj zvyklí a pro nikoho z nás nepředstavuje žádnou sentimentální záležitost. Velitel vzdušných sil zastával svou funkci s klidem, jistotou a profesionalitou. Ať už řešil pozitivní či negativní záležitosti vzdušných sil, vždy zachoval chladnou hlavu a odstup, který je zřejmě pilotům vlastní,“ vyzvedl práci generála Vernera ve svém vystoupení náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel.

Velitel společných sil brigádní generál Ján Gurník poděkoval oběma vojákům za práci, kterou pro společné síly vykonali, a to poctivě a zodpovědně. Předal jim pamětní listy i plakety, které jim budou navždy připomínat historii Velitelství společných sil.

Velitel vzdušných sil generál Verner řekl vojákům: „Letos je tomu třicet let, co jsem v březnu roku 1983 poprvé usedl do vojenského proudového letounu typu L-29. O jeden rok déle jsem vojákem z povolání. Kdyby mi tenkrát někdo při studiu Chemicko- technologické fakulty v roce 1980 řekl, že se stanu vojákem, nevěřil bych mu. Funkce velitele vzdušných sil pro mne byla metou, které jsem chtěl dosáhnout a podařilo se mi to. Za ty čtyři roky a tři měsíce, kdy jsem velel vzdušným silám jsem se od vás hodně naučil a za to vám patří dík. Společné síly byly dobrou zkušeností, kterou využiji ve své další práci. Přesto, že odcházím od letectva po více než 35 letech, těším na novou budoucnost. Děkuji všem, bylo mi ctí vám velet.“

Brigádní generál Jiří Verner bude v budoucnu působit jako přidělenec obrany ve Spojených státech amerických. V tomto týdnu se setká s příslušníky leteckých základen a brigád, které patří do jeho podřízenosti.

Vojáky pozdravil také plukovník gšt. Jindřich Staněk, který bude zastávat funkci přidělence obrany v Turecku. „Žádný velitel či náčelník štábu, není ničím, pokud nemá k dispozici dobře sehraný tým. Vy jste tímto týmem byli. Odvedli jste a odvádíte kus poctivé práce. Přeji všem, kteří budete zařazeni na nové pozice v rámci AČR, hodně zdaru.“

V tomto roce dochází ke změnám organizační struktury Ministerstva obrany ČR a AČR, které jsou vyvolány snahou o úsporu zdrojů a korespondují plně se závěry Bílé knihy o obraně. Změny obsahují přechod na nový systém velení a řízení AČR a reorganizaci výkonných prvků. Dne 31. října 2013 dojde ke zrušení operačně-taktického stupně velení a řízení - Velitelství společných sil v Olomouci. K 1. červenci 2013 budou plně funkční dva prvky (nástupnické organizace) - Velitelství pozemních sil a Velitelství vzdušných sil s místem dislokace v posádce Praha. Přechodem na dvojstupňový systém velení a řízení dojde ke snížení počtu osob v řídících strukturách.

  • Brigádní generál Jiří Verner je absolventem Vysoké vojenské školy v Košicích.
  • Svou profesní kariéru vojáka z povolání zahájil v roce 1985 na letišti v Pardubicích jako pilot.
  • Během působení v Armádě České republiky zastával řadu odborných i velitelských funkcí od velitele roje přes velitele letky, křídla až po velitele základny taktického letectva v Čáslavi.
  • Absolvoval prestižní Air War College ve Spojených státech amerických, pracoval také v mezinárodním vojenském štábu na velitelství NATO v Bruselu.
  • V říjnu 2008 nastoupil na místo ředitele odboru vzdušných sil AČR operační sekce Ministerstva obrany ČR.
  • Generál Verner je aktivním pilotem, má nalétáno přes 2 200 hodin, převážně na stíhacích letounech včetně letounu JAS- 39 Gripen.
  • Funkci zástupce velitele - velitele vzdušných sil AČR vykonává od 1. března roku 2009.