V Litvě pokračuje výcvik podle plánu, českou přítomnost oceňují i v NATO

Autor: plukovník Jan Šulc

Ve dnech 25. a 26. ledna navštívil Litvu zástupce velitele pozemních sil plukovník Ivo Střecha. Spolu s ním se přímo na místě seznámil s průběhem cvičení Training Bridge 2017 také velitel 7. mechanizované brigády plukovník Pavel Lipka a další vybraní odborníci z velitelství pozemních sil.

Příslušníci roty si budují obranné postavení

Příslušníci roty si budují obranné postavení

V kasárnách v Klaipedě hosty přivítal náčelník štábu a v současnosti i zastupující velitel litevské brigády Griffin podplukovník Viktoras Bagdonas. Do sestavy této brigády totiž náleží motorizovaný pěší prapor velkovévody Kestutise (Grand Duke Kestutis Motorized Infantry Battalion), se kterým naši vojáci na cvičení spolupracují.

První část návštěvy byla využita především k národním dokladům za jednotlivé oblasti a seznámením se se zázemím, které naši vojáci v Litvě mají.

Procvičuje se taktika

„Prakticky pět dní v týdnu vyráží všechny tři pěší čety do výcvikového prostoru Kairiau,“ informoval o průběhu cvičení velitel české roty kapitán Miroslav Maixner. V současné fázi se jednotka zaměřuje na procvičování taktiky pěších družstev při zaujímání obranných postavení v terénu. Logistika pak zajišťuje běžný život jednotky a související služby.

Podpora litevské strany je excelentní. Přímo do pole je vyvážena vojákům teplá strava. Poskytnuty jsou prostory pro údržbu a parkování techniky i odpovídající pracovní a ubytovací prostory v kasárnách v Klaipedě.

Nová zkušenost

Prostor se našel i k setkání zástupců velení s příslušníky jednotky. „Je to pro nás zcela nová zkušenost s vysláním jednotky na takto dlouhodobé cvičení. Práce, kterou zde odvádíte, není vůbec jednoduchá, proto chci, abychom vám vytvořili optimální podmínky,“ konstatoval plukovník Střecha a dodal: „Vaše přítomnost zde je intenzivně vnímána i v Alianci.“

Česká jednotka v Litvě je postavena na bázi 74. lehkého motorizovaného praporu. Tvoří ji většina zkušených vojáků, ale zhruba jsou v ní z 30 % zastoupeni i nováčci. „Příležitost k takto intenzivnímu výcviku se nenaskytne často. Objemem se rovná takřka běžnému ročnímu výcvikovému plánu roty. Zároveň máte možnost vyzkoušet si dlouhodobé fungování vašeho kolektivu,“ doplnil plukovník Lipka.

V únoru se výcvik zintenzivní

Ve druhé části byla naplánována jednání s litevskou stranou k dalším fázím výcviku. Od počátku února dojde k dalšímu zintenzivnění společného výcviku v Kairiau. Zde bude pokračovat nácvik jednotlivých taktických činností a střeleb z ručních zbraní. Vyvrcholením pak bude závěrečné společné vyvedení českých a litevských vojáků do prostoru Pabrade. Jeho zahájení je plánováno na přelom února a března. V Pabrade se jednotky zaměří na procvičování společných operací v zastavěném terénu a také na komplexně pojaté ostré bojové střelby.

Pochopitelně příležitost se naskytla i k návštěvě vojáků přímo ve výcvikovém prostoru. Jednotka zde právě pokračovala v budování obranných postavení a připravovala se k dalšímu přenocování v terénu. Připravenost vojáků pak prověřil i imitovaný dělostřelecký přepad.