V Krakově jednali náčelníci Generálních štábů zemí V4, Pobaltských států a Ukrajiny

Autor: plukovník Jan Šulc

V polském Krakově se ve dnech 21. a 22. června uskutečnilo společné jednání náčelníků Generálních štábů zemí V4, které bylo v příslušných bodech programu rozšířeno o účast náčelníků Generálních štábů Pobaltských států a Ukrajiny. Českou republiku zastupoval náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.

V Krakově jednali náčelníci Generálních štábů zemí V4, Pobaltských států a Ukrajiny

Tématem rozhovorů, svolaných u příležitosti blížícího se ukončení předsednictví Polska zemím V4 a jeho předání Maďarsku, byly zejména oblasti vzájemné spolupráce při výcviku, tvorbě hotovostních sil a rozvoji obranných schopností.

V části věnované plánování společného výcviku proběhlo seznámení s plánem aktivit na roky 2017 až 2021, který byl zpracován v rámci polského předsednictví. Diskutována byla také výroční cvičení zemí V4 pořádaná vždy gescí předsednických zemí. Tento plán také otvírá cestu k prohloubení možností společného působení jednotek států V4 na významných aliančních cvičeních.

Logistická podpora by mohla jít za Českou republikou

„V bloku, který se věnoval pokroku při výstavbě Bojového uskupení Evropské unie tvořeného státy V4 (EUBG V4) v roce 2019, česká strana oznámila, že je připravena za konkrétních podmínek převzít roli vedoucí země v oblasti logistické podpory,“ konstatoval k obsahu dalšího bodu jednání náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář. Hodnocen byl i dosavadní průběh výcvikových aktivit zemí V4 v Pobaltí, které byly označeny za úspěšné. Diskutovány byly mimo jiné i možnosti spolupráce při výstavbě Polskem vedené části sil VJTF v roce 2020, které jsou hrotovým uskupením aliančních Sil rychlé reakce NRF, a význam vznikajícího velitelství Mnohonárodní divize severovýchod, které bude sídlit v polském Elblagu.

Priority maďarského předsednictví zemí V4 pak budou ve vojenské oblasti směřovány k otázkám posilování východního křídla NATO, hrozbám směřujícím z jihu a na další prohlubování spolupráce při získávání schopností a tvorbě společných sil.