Armáda » Informační servis » Zpravodajství » V dědické aule slavnostně vyřadili přes pět set absolventů kurzu základní přípravy

V dědické aule slavnostně vyřadili přes pět set absolventů kurzu základní přípravy

25.6.2017 • Ve čtvrtek 22. června se za přítomnosti zástupců Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) a dalších hostů uskutečnilo v prostorách auly kasáren Dědice slavnostní vyřazení více než pětisetpadesáti úspěšných absolventů kurzu základní přípravy.

Velitel vyřazení nprap. Marek Mareček vzdává poctu vyřazeným
Velitel vyřazení nprap. Marek Mareček vzdává poctu vyřazeným

Rekruti, tedy noví příslušníci armády, nastoupili 3. dubna do Centra základní přípravy, aby zde absolvovali tříměsíční výcvik, který nemine žádného profesionála AČR.

„Jedná se o tříměsíční základní kurz, počáteční etapu přípravy vojáka AČR, v rámci kterého musí úspěšní absolventi splnit všechna kritéria postupových zkoušek, fázových testů a základních bojových dovedností, které plní v jeho průběhu,“ vysvětlil zastupující vrchní praporčík VeV-VA a rovněž velitel vyřazení nadpraporčík Marek Mareček.

Dodal, že cílem základní přípravy je výuka a výcvik ve všech druzích vojenské přípravy, přičemž důraz je kladen především na zvládnutí činností potřebných k přežití na bojišti a plnění bojových úkolů, zvládnutí obsluhy a vedení účinné střelby z ručních zbraní, jako je útočná puška a pistole, a dosažení fyzické zdatnosti a psychické odolnosti nezbytné pro výkon služby příslušníka AČR.

První krok stát se profesionálem

Armádní nováčci tak mají za sebou první krok k odstartování kariéry vojenského profesionála a ten jim symbolicky odzvonil náčelník štábu VeV-VA plukovník gšt. Jaroslav Medek. „Aleaiactaest“, to je motto vepsané na zvonu základní přípravy, motto, které si teď pomyslně nesou k útvarům ti, kteří se rozhodli stát se součástí AČR.

Instruktoři Centra základní přípravy udělali pro jejich přeměnu civilisty v profesionály maximum a nyní je to již na samotných nováčcích. „Kostky jsou vrženy“.

Z 635 rekrutů úspěšně ukončilo kurz 564, přičemž za nejlepší výsledky v kurzu převzali věcný dar, tedy kapesní nůž, vojín Pavel Balcar, vojín Stanislav Mihola a vojínka Petra Sazamová.

Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Velitel vyřazení nprap. Marek Mareček vzdává poctu vyřazeným Velitel vyřazení nprap. Marek Mareček vzdává poctu vyřazeným Velitel vyřazení nprap. Marek…
  • Hosté slavnostního vyřazení Hosté slavnostního vyřazení Hosté slavnostního vyřazení
  • Náčelník štábu VeV-VA plukovník gšt. Jaroslav Medek při svém projevu k absolventům Náčelník štábu VeV-VA plukovník gšt. Jaroslav Medek při svém projevu k absolventům Náčelník štábu VeV-VA…
  • Nejlepší absolventi přebírají ocenění - věcné dary a pochvalné listy Nejlepší absolventi přebírají ocenění - věcné dary a pochvalné listy Nejlepší absolventi přebírají…
  • Náčelník štábu VeV-VA plukovník gšt. Jaroslav Medek odzvonil závěr kurzu úspěšným absolventům Náčelník štábu VeV-VA plukovník gšt. Jaroslav Medek odzvonil závěr kurzu úspěšným absolventům Náčelník štábu VeV-VA…
  • Čerství absolventi posílí řady útvarů a zařízení napříč AČR Čerství absolventi posílí řady útvarů a zařízení napříč AČR Čerství absolventi posílí řady…
  • Další z nejlepších absolventů Další z nejlepších absolventů Další z nejlepších absolventů
  • Mezi nejlepšími byly i ženy - vojínky Mezi nejlepšími byly i ženy - vojínky Mezi nejlepšími byly i ženy -…

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA