V Budapešti jednali náčelníci generálních štábů zemí V4 o spolupráci v oblasti logistické podpory

Autor: mjr. Vlastimila Cyprisová

Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata se ve dnech 26. a 27. června zúčastnil společného jednání náčelníků generálních štábů zemí V4 v Budapešti.

Tématem rozhovorů svolaných u příležitosti ukončení předsednictví Maďarska zemím V4 a jeho předání Slovensku bylo vyhodnocení maďarského předsednictví, seznámení se se slovenskými prioritami v oblasti obrany a dále vzájemná spolupráce v oblasti logistické podpory, stav výstavby společné EU BG 2019/2 a vyhodnocení výcvikových aktivit.

Pozvání na jednání přijal náčelník Generálního štábu ukrajinské armády generálplukovník Viktor Mykolajovyč Muzhenko, který generály seznámil s bezpečnostní situací na Ukrajině a s návrhy dalšího rozvíjení vzájemné spolupráce zemí V4 s Ukrajinou, ve kterých dominuje společný výcvik i společné působení ukrajinských vojáků se zeměmi V4 v operacích a hotovostních silách pro případ krize.

Maďarsko se zaměřilo na řadu priorit

Priority maďarského předsednictví byly zaměřeny na rozvoj schopností k posílení regionální bezpečnosti. K jeho vlajkovým projektům patřila především výstavba bojového uskupení Evropské unie (V4 EU BG) pro druhou polovinu roku 2019, možnost společných projektů v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO), další iniciativy na úrovni EU a rozvoj obranných schopností tzv. permanentní modulární síly V4.

Při společném jednání diskutovali o stavu výstavby společného velitelství logistiky V4 (JLSG HQ) a aktuálním stavu výstavby společného bojového uskupení Evropské unie (EU BG 2019/II). Hovořili také o dalších možnostech spolupráce při posilování obranných schopností. Pro bojové uskupení V4 EU BG převzala naše armáda v oblasti logistiky a vojenského zdravotnictví roli vedoucí země.

Generál Opata během svého vystoupení poděkoval maďarským kolegům za jejich aktivity a přístup během předsednictví, které vedly ke zvyšování významu uskupení zemí V4. Ocenil zejména výstavbu společného bojového uskupení Evropské unie EU BG 2019/II. Poté se v Maďarsku setkal také s generálplukovníkem Muzhenkem, se kterým jednal o možnostech rozvoje bilaterální spolupráce mezi oběma armádami, zejména v oblasti vojenského zdravotnictví a logistiky.