V Brdech se opět střílelo

Autor: Martin Koller

V uplynulém týdnu se konalo cvičení 13. dělostřelecké brigády za účasti náčelníka dělostřelectva AČR plukovníka Ivana Mráze. Výjimečně byly jedním z námětů přímé střelby.

Každý neznalec v oboru dělostřelectva se pravděpodobně podivil tomu, že hlavně samohybných kanonových houfnic vz. 77 DANA jsou při střelbě téměř vodorovně. Obvykle se při střelbě zdvíhají s velkým náměrem. V rámci nácviku střelby a řízení palby 131. dělostřeleckého oddílu 13. dělostřelecké brigády však příslušníci nacvičovali přímou střelbu, tedy střelu spodní skupinou úhlů náměru. Námětem byla obrana prostoru a palebných postavení při napadení nepřítelem. V takovém případě se střílí na menší vzdálenosti přímou střelbou. Uvedená situace může nastat i v misích při napadení základny vozidly nebo pěším útokem.

Přímá střelba je v zásadě jednodušší než nepřímá. V případě samohybných kanonových houfnic vz. 77 má určitá specifika. Především velitel děla se nachází mimo svoje pracoviště ve vozidle. Zaujímá skryté postavení několik metrů vpravo v terénu a s obsluhou je spojen linkovým telefonem. Pozoruje cíle dalekohledem, vizuálně kontroluje a řídí palbu a dává povely k případným opravám.

Cvičení řídil podplukovník Pavel Louda, který se nacházel na stanovišti rozhodčích a pozorovatelů. Cílem cvičení nebylo lámání rekordů, ale naopak metodický výcvik obsluh a dalších příslušníků oddílu při nácviku palebné podpory mechanizovaných jednotek. Důležitá byla především koordinace činnosti oddílu, potažmo baterií s příslušníky průzkumu v terénu. Důraz byl kladen především na metodiku, bezpečnost, sladění činnosti, posloupnost úkonů, získávání zkušeností a rozvoj schopností a dovedností všech cvičících. Přestože přímá střelba je jednodušší než nepřímá, nechyběly opakované kontroly zaměřovačů, aby nedošlo k odrazu střely a jejímu letu mimo bezpečný prostor. Mimo uvedené přímé střelby se v dalších dnech cvičila rovněž nepřímá střelba ze zakrytých palebných postavení. Název týdenního cvičení v terénu byl Grimm Compaigner.