V Bechyni proškolili strojníky z ovládání Odminovacího kompletu Božena 5

Autor: kapitánka Jana Sedláčková, tisková a informační důstojnice 15. ženijního pluku

Noví strojníci ze 151. a 153. ženijního praporu se až do pátku 16. února učili, jak používat Odminovací komplet Božena 5. Bohaté zkušenosti jim v Bechyni předávali ženisté, kteří byli nasazeni při odminování v Jordánsku.

Komplet Božena 5

Čtyřtýdenní kurz strojníků Odminovacího kompletu Božena 5 se konal pod vedením instruktorů z 15. ženijního pluku a zahrnoval teoretickou část s navazujícím praktickým výcvikem. Při něm vojáci se strojem absolvovali deset motohodin v terénu.

„Strojníci se učili o konstrukci stroje, jeho ovládání a manipulaci, připojení cepákové jednotky či manipulačních vidlí. Ve výuce byla velká část věnována odstraňování závad a také to, jak jim předcházet,“ vysvětlil instruktor rotmistr Tomáš Návrat. „Naší snahou bylo především předat novým strojníkům i co nejvíce praktických zkušeností, které máme například z působení v Jordánsku,“ dodal rotmistr Návrat.

Kurz absolvovali úplně noví strojníci, ti předešlí byli zařazeni na jiné systemizované místo.

Prokope se do hloubky 30 centimetrů

Komplet Božena 5 slouží k „mírovým“ účelům, tzn. v době, kdy již ozbrojený konflikt skončil a je potřeba vyčistit zaminovaný prostor. Před samotným použitím stroje je nutné s využitím Záznamu o zátarasu nejprve miny vyzvednout ručně. Poté následuje mechanické odminování pomocí odminovacího kompletu, který „prokopává“ terén do hloubky přibližně 30 centimetrů, což je dostatečná hloubka k tomu, aby byly miny zničeny. Po odminování je navíc důležitá vizuální kontrola pyrotechnika, který terén prověří od případných zbytků munice či nevybuchlých rozněcovačů.

Nejvýraznějším využitím odminovacího kompletu Božena 5 bylo nasazení dvou strojů v Jordánsku v roce 2010, kde se devítičlenná skupina ženistů, na základě dohody o spolupráci s Jordánskem, podílela na odstraňování min v postižené oblasti. Zároveň zaučovali tamní vojáky pro obsluhu tohoto dálkově ovládaného odminovacího stroje. Během třech měsíců provedli ženisté odminování 20 tisíc metrů čtverečních velmi náročného členitého terénu porostlého vegetací v prostoru řečiště Jordán.

Kromě odminování může být komplet Božena 5 využit i k likvidaci křovin, nízkých porostů či rekultivaci terénu a při výměně cepákové jednotky může být taktéž využit k přepravě a nakládání nebezpečného materiálu.


  • Armáda ČR v roce 2007 jako první země NATO nasadila systém Božena 5 do profesionální armády. Jedná se o jedno z nejlepších zařízení k odstraňování min.
  • Komplet Božena 5 je dálkově ovládaný odminovací stroj určený k plošenému odminování terénu od protipěchotních a protitankových min. Skládá se z odminovacího stroje Božena 5, kabiny operátora s elektrocentrálou a vozidla Tatra T-815 s vlekem.
  • Pojezdová rychlost je 4-9 km/h a rychlost odminování je v závislosti na terénu 0,1 - 0,5 km/h.
  • Šířka odminovaného pásu je 2655 milimetrů.
  • Jednotka obsluhující tento komplet je složena ze 3 vojáků – velitel, strojník a řidič. Při ostrém odminování tuto jednotku doplňují i další vojáci, kteří musí uzavřít prostor, ve kterém se bude odminování provádět.