Úroveň radiace v Čechách denně monitorují také vojáci

Autor: kapitánka Vlastimila Cyprisová, Olga Haladová

Hostivické 314. centrum výstrahy zbraní hromadného ničení včera navštívil náčelník chemického vojska ozbrojených sil Ázerbájdžánu. Centrum denně monitoruje radiační situaci na 17 místech republiky.

Unikátní 314. centrum slouží nejen armádě. Informace o aktuálním stavu radiační situace předává Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, který provozuje celostátní radiační monitorovací síť.

„314. centrum je v rámci AČR hlavním místem, kde se informace ze sedmnácti měřících sond, které má armáda rozmístěné v posádkách po celé republice, shromažďují,“ vysvětluje jeho velitel podplukovník Vladimír Mašek, který členy ázerbájdžánské delegace v čele s náčelníkem chemického vojska, plukovníkem Hijranem Rustamzadem, seznámil s hlavními úkoly centra.

Hodnoty na vojenských útvarech zjišťují specialisté chemického průzkumu, kteří je poté předávají 314. centru výstrahy zbraní hromadného ničení. „My zde získané informace analyzujeme a připravujeme z nich podklady pro společné operační centrum ministerstva obrany, které v případě krizové situace aktivuje takové prvky armády, které by tyto hrozby eliminovaly,“ dodává Mašek.

Necelá dvacítka měřících sond v posádkách je součástí celorepublikové sítě, která čítá osmdesát takových míst. „Měřidla, která jsou nesmírně citlivá, například zachytila i nepatrné zvýšení úrovně radiace po havárii v japonské jaderné elektrárně Fukušima,“ říká Mašek.

S hlavními úkoly, možnostmi a strukturou liberecké 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany pak seznámil hosty z Ázerbájdžánu podplukovník Pavel Kubíček. Zmínil se i o zkušenostech jejích příslušníků z nasazení v zahraničních misích, při spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému a při plnění úkolů v rámci sil rychlé reakce NATO (NRF – NATO Response Force).

Major Radek Kupka pak představil úkoly těchonínského Centra biologické ochrany, jenž je jedním ze středisek Ústředního vojenského zdravotního ústavu.

Plukovník Rustamzade poděkoval za podrobné informace, které podaly ucelený obraz o chemickém zabezpečení české armády. Jako velmi přínosné pak zhodnotil nové trendy v oblasti vybavení a možností jednotek chemického vojska.

Hosté poté navštívili ještě Ústav ochrany proti ZHN Univerzity obrany v Brně a oddělení chemického vojska Vojenské akademie ve Vyškově.

Foto: J. Koudelka