U sil podpory začal štábní nácvik Boleslavská hradba 2012

Autor: kapitánka Marcela Jandová, velitelství sil podpory

Štábní nácvik příslušníků Sil podpory Armády ČR na téma „Nasazení sil a prostředků při řešení krizových situací nevojenského ohrožení a ochrana objektů důležitých pro obranu státu“ odstartoval v úterý 22. května 2012 v Jaselských kasárnách ve Staré Boleslavi. Postupně se do něj zapojí 24 podřízených útvarů a zařízení sil podpory z celé republiky. Řídícím cvičení je velitel Sil podpory AČR brigádní generál Ján Gurník.

Vojáci se samopaly v neprůstřelných vestách a mechanické zábrany při vstupu do kasáren signalizovaly opatření vyplývající ze zhoršené bezpečnostní situace ve státě. Reálné nebezpečí teroristických útoků, snaha extremistických skupin se infiltrovat na území České republiky, to je začátek námětu štábního cvičení sil podpory.

Již v 7:00 hodin ráno byl na velitelství sil podpory ve Staré Boleslavi vyhlášen bezpečnostní pohotovostní stav BRAVO+ a rozvinuto operační středisko. Generál Gurník zahájil štábní nácvik iniciačním brífinkem. „Naším hlavním úkolem je postavit roty aktivních záloh k střežení nevojenských objektů důležitých pro obranu státu a zajistit logistickou a zdravotnickou podporu v nejlepší možné kvalitě a nejrychlejším čase."

Bohužel situaci komplikují silné dešťové srážky v Jihočeském a Středočeském kraji, které zvedají hladiny řek Labe a Vltavy. Společné síly Armády ČR vyčleňují stálé hotovostní síly k řešení záchranných prací.

„Dnes připravujeme úkol pro naše podřízené prvky, které zítra rozvinou svá operační střediska a budou cvičit s námi,“ vysvětloval plukovník Rostislav Hulík, náčelník plánovacího štábu štábního nácviku. „Musíme zkalkulovat a promyslet si rozmístění sil a prostředků na teritoriu České republiky. Z rozhodnutí vlády povoláme vojáky aktivních záloh ke střežení vybraných civilních objektů, které jsou důležité pro základní funkce státu. V podřízenosti ředitele společného operačního centra MO ČR bude vytvořeno úkolové uskupení, tvořeno přibližně 900 lidí, tj. velícím štábem a sedmi pěšími roty aktivních záloh. Našim podřízeným útvarům a zařízení, které jsou rozmístěny v jednotlivých krajích ČR, vydáme zítra nařízení k zabezpečení zplánování logistické a zdravotnické podpory pro celé toto úkolové uskupení. Výsledkem celého dnešního snažení bude zpracování a vydání plánovací směrnice velitele sil podpory. Ta bude obsahovat záměr, úkoly a nařízení velitele pro plánovací štáb a podřízené útvary a zařízení.“

Cílem nácviku je procvičit jednotky v procesu operačního plánování, zpracování záměru vojenské operace, sladění činnosti operačních štábů podřízených útvarů s operačním střediskem velitelství sil podpory.


Bezpečnostní pohotovostní stav BRAVO se vyhlašuje, pokud existuje zvýšená hrozba teroristické nebo sabotážní aktivity. Za takové situace je nutné plnit řadu opatření, například varovat personál a informovat o možných formách útoku, kontrolovat budovy, zda v nich nejsou uloženy podezřelé předměty, kontrolovat dodávky do jídelen, kontrolovat zavazadla osob vstupujících do objektu, posílit stráže vojenských objektů a podobně.