Třetí omeleta je doma

Autor: plukovnice Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

V pondělí 30. dubna před druhou hodinou odpoledne přistál na vojenském letišti v Praze-Kbelích vojenský speciál, kterým se po šestiměsíčním působení v Afghánistánu vrátilo do České republiky 54 příslušníků 3. výcvikového a poradního týmu OMLT.

Tito vojáci pod velením podplukovníka Zdeňka Mikuly působili od října v provincii Wardak. Jejich úkolem bylo cvičit, mentorovat a pomáhat v procesu plánování, velení a řízení pěší jednotce o síle praporu (kandaku) Afghánské národní armády, a tím se podílet na zvýšení úrovně vycvičenosti a samostatnosti přiděleného praporu ANA. Navíc tuto činnost vykonávali v prostoru provincie Wardak, kterým prochází klíčová strategická komunikace mezi Kábulem a Kandahárem, a kde je bezpečnostní situace velmi složitá. Přímý kontakt s protivníkem tu tak není nic neobvyklého.

„Hned v úvodu předznamenala naše další působení velká změna. Tou byla výměna afghánské jednotky, za kterou jsme byli zodpovědní, kterou jsme cvičili a mentorovali. Původně působila v jiné oblasti. Začínali jsme tak tedy znovu od počátku. Museli jsme znovu navázat osobní vztahy s Afghánci, což bylo pro další činnost klíčové,“ popisoval specifika mise velitel jednotky podplukovník Zdeněk Mikula po příletu do Prahy a vzpomenul i na složité podmínky zimního období, které byly pro afghánské vojáky s ohledem na jejich nedostatečné vybavení v mnohém limitující.

„Většina příslušníků jednotky měla za sebou již zkušenosti z Iráku i Afghánistánu. Mentoring či vedení a výcvik lidí je však natolik specifické, že se musíte sblížit s těmi lidmi. Nelze to také dělat bez znalosti místní kultury, náboženských tradic a tak dále," dodal podplukovník Mikula a v této souvislosti velmi ocenil komplexnost přípravy, kterou jeho jednotka absolvovala před výjezdem do Afghánistánu.

Soběstačné a vycvičené síly Afghánských bezpečnostních složek jsou předpokladem pro to, aby Afghánci převzali zodpovědnost za bezpečnost a stabilitu své země do vlastních rukou po odchodu koaličních vojsk. „Afghánci jsou rodilí bojovníci. Co se týče boje, jsou to zkušení vojáci. My je ale musíme připravit na situace a činnosti, které doposud neřešili a na které dosud nebyli zvyklí. Jednou z nich je například činnost při nálezu IED (improvizované výbušné zařízení) a mnohé další, konstatuje velitel české omelety podplukovník Mikula. „Svůj“ úkol předal 21. dubna nástupcům ze 4. jednotky OMLT.