Texaská národní garda udělila českým průzkumníkům střelecké odznaky

Autor: kpt. Dušan Pecha, kpt. Ladislav Kabát

Ve dnech 3. až 18. srpna proběhlo ve Spojených státech amerických společné cvičení českých a amerických vojáků s názvem Intel Texas. Českou stranu reprezentovalo celkem 28 příslušníků 7. mechanizované brigády „Dukelské“, jejího velitelství i všech podřízených praporů.

Po příletu do Texasu a přesunu na základnu Fort Hood se čeští vojáci rozdělili na dvě skupiny. Průzkumníci ze tří manévrových praporů brigády byli začleněni do sestavy zdejší 72. pěší brigády a ihned se zapojili do výcviku průzkumné čety amerického pěšího praporu. Nejprve museli prokázat, že jsou schopni bezpečně manipulovat s ručními zbraněmi americké pěchoty, což žádnému z nich nečinilo potíže, a všichni získali americké střelecké odznaky, včetně těch nejvyšších „Rifle – Expert“. Vysokou úroveň vycvičenosti čeští průzkumníci Američany prokazovali i v průběhu dalšího výcviku.

Texaská národní garda je složena převážně z dobrovolníků, účastnících se cvičení s vyvedením vojsk pouze jednou za rok a je podobná naší aktivní záloze. Probíhající výcvik se zaměřil na střelbu a manévr, což jsou oblasti, které mají průzkumníci zažité a tuto svou odbornost potvrdili při střelbách dvojic a družstva. Odměnou pro naše vojáky byla možnost vyzkoušet si zbraně, se kterými se dosud nesetkali, včetně odstřelovacích systémů a minometů. 

Český štáb nahlédl i do polní věznice

Zatímco průzkumníci se vrhli do výcviku hned, několik málo hodin po 40hodinové cestě z Hranic, druhá část českých vojáků se nejprve seznámila s vojenskou historií Texasu a Texaské národní gardy. Příslušníci štábů byli totiž přiděleni k jiné jednotce, ke štábu 56. pěší brigády Texaské národní gardy, která měla svůj výcvikový cyklus posunutý. Čeští vojáci zjistili, jak pracují jednotlivá oddělení štábu americké jednotky. V průběhu cvičení český štáb nahlédl i do  činnosti roty vojenské policie a procesu umísťování podezřelých osob do polního vězeňského zařízení. Neopakovatelným zážitkem se stala ukázka střelby baterie 105 mm tažených houfnic s podrobným výkladem tykajícím se procesu vyžadování palby a také ukázka provedení útočné operace s obsazením komplexu budov po zasazení vrtulníky UH-60 „Blackhawk“.

V závěru pobytu se s příslušníky 7. mechanizované brigády setkal texaský ministr zahraničí Rolando B. Pablos. Po vzájemném představení ministr Pablos vyzdvihl české tradice, které se udržují v Texasu. Svými vojenskými poradci byl utvrzen ve skutečnosti, že Armáda České republiky je nejstarším vojenským partnerem, které Texaská národní garda má a že spolupráce bude nadále pokračovat na již zavedené vysoké úrovni.