Tématem konference spojovacího vojska na Univerzitě obrany byla i digitalizace agend

Autor: Viktor Sliva

V prostorách Klubu Univerzity obrany v Šumavské ulici v Brně se ve dnech 5. a 6. dubna uskutečnila Odborná konference spojovacího vojska, která je platformou pro setkání zástupců Ministerstva obrany a Armády ČR, akademické a privátní sféry v oblasti komunikačních a informačních technologií.

Odborná konference spojovacího vojska na půdě UO

Úvodního slova konference se ujal ředitel pořádající Agentury komunikačních a informačních systémů brigádní generál František Ridzák, který upozornil na správnost myšlenky obnovit konferenci spojovacího vojska: „Není to jen odborná diskuse, ale také příležitost k vytváření společenských vazeb a poznávání našich kolegů a hlavně našich partnerů, se kterými spolupracujeme,“ vysvětlil.

Spolu s generálem Ridzákem byli přítomni i prezident AFCEA Czech Chapter Tomáš Müller a prorektor UO pro rozvoj a internacionalizaci plukovník Luděk Jedlička. Čtvrtečního odpoledního programu se zúčastnil i 1. zástupce náčelníka GŠ AČR generálporučík Jiří Baloun.

Ještě před zahájením konference, kterou uspořádala Agentura komunikačních a informačních systémů AČR spolu s českou pobočkou AFCEA a ve spolupráci s Univerzitou obrany a jejím studentským klubem AFCEA, zhlédlo 150 účastníků v zaplněném sále premiéru časosběrného dokumentu o akcích loňského roku, na který připadlo sté výročí vzniku spojovacího vojska. Čtvrteční bloky přednášek byly věnovány strategii budování a bezpečnosti IT a dopadům digitalizace agend v rámci organizací. V rámci programu se představili také partneři ze soukromé sféry.


  • Česká pobočka AFCEA zaměřuje dlouhodobě svoji pozornost do oblasti podpory rozvoje informačních a komunikačních technologií ozbrojených sil jako jednoho z významných nástrojů obrany všeobecně uznávaných morálních hodnot demokratického světa.
  • V současné době asociace sdružuje více než 35000 individuálních a více než 2000 kolektivních členů ve více než 130 pobočkách po celém světě.
  • Centrála asociace AFCEA International sídlí ve Fairfaxu ve státě Virginia, USA. Evropské vedení AFCEA Europe sídlí v belgickém Bruselu.
  • Česká pobočka AFCEA má uzavřenou dohodu o spolupráci s Generálním štábem armády České republiky, s Policejní akademií České republiky v Praze a Univerzitou obrany v Brně.