Taktické cvičení „Bílý pěšec“ Úkolového uskupení NRF 2011/1

Autor: poručice Jana Samcová, tisková a informační důstojnice Úkolového uskupení NRF 2011/1

Střelby z protiletadlového raketového kompletu RBS-70, nácvik řízení palby na imitované i reálné cíle, házení ručních granátů, střelby z ručních zbraní či nácvik činností doprovodu konvoje – to vše bylo součástí taktického cvičení příslušníků Úkolového uskupení NRF 2011/1.

V období od 6. do 17. září 2010 se v rámci přípravné fáze uskutečnilo první taktické cvičení Úkolového uskupení NRF 2011/1 (NATO Response Force – Síly reakce NATO). Cvičení se zúčastnilo 260 příslušníků 25. protiletadlové raketové brigády ze Strakonic a 142. provozního praporu z Klatov.

První část cvičení byla v týdnu od 6. do 10. září 2010 ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice. Cílem bylo sladění činnosti štábu a jednotek v odděleném systému výcviku. Všichni příslušníci Úkolového uskupení NRF 2011/1 absolvovali cvičení střeleb z ručních zbraní a házení ručních granátů. Štáb se dále věnoval zpracování dokumentace potřebné pro certifikaci (deklaraci připravenosti k nasazení), jež proběhne v rámci druhého taktického cvičení na přelomu října a listopadu. Hlavními úkoly jednotek protiletadlové raketové baterie bylo sladění činností na místě velení baterie, sladění činností palebných družstev a nácvik řízení palby na imitované cíle.

Ve středu 8. září 2010 v rámci taktického cvičení proběhly na střelnici Jablonec ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice zkušební střelby z přenosného protiletadlového raketového kompletu RBS-70. V letošním roce se jednalo již o třetí zkušební střelby z této moderní zbraně švédské výroby na českém území. Na dva cíle, simulované meteorologickými balóny ve vzdálenosti 2700 m a 2500 m, byly použity dvě protiletadlové rakety řady Mk1. „Cílem bylo prověřit možnosti střelby z protiletadlového raketového kompletu RBS-70 v prostorech v pořadí již třetí tuzemské střelnice, provést úlohu č. 3 – střelbu na vrtulník ve visu, simulovaný meteorologickým balónem, a prověřit připravenost operátorů k plnění bojových úkolů,“ uvedl velitel protiletadlové raketové baterie kapitán Jan Suchý.

Příslušníci 142. provozního praporu z Klatov tvoří v rámci Úkolového uskupení NRF 2011/1 logistický prvek (National Support Element – NSE). K jejich úkolům na tomto cvičení vedle zpracování požadované dokumentace patřil zejména nácvik činností vojenského konvoje. Ten probíhal ve spolupráci s četou bojového zabezpečení (příslušníky z 25. protiletadlové raketové brigády). Vojáci nacvičovali činnost konvoje při nálezu nevybuchlé munice, nálezu nástražných výbušných systémů, činnost při napadení konvoje nepřítelem či poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě.

Ve druhé části cvičení v týdnu od 13. do 17. září se uskutečnilo sladění Úkolového uskupení NRF 2011/1 s cílem identifikovat a odstranit nedostatky v systému velení a řízení. Příslušníci štábu a prvku logistiky (NSE) se v místě stálých posádek ve Strakonicích a Klatovech zaměřili na dopracování požadované dokumentace. Vojáci protiletadlové raketové baterie pokračovali ve výcviku v posádce Strakonice a v prostorech Oldřichova. Důležitou součástí byl nácvik řízení palby na reálné cíle.

„Právě skončené taktické cvičení byla příležitost pro celý kontingent se poprvé setkat v simulovaných bojových situacích. Cíle cvičení byly naplněny a identifikovány činnosti a oblasti činností, které je potřeba zlepšit. Tyto zlepšíme v následujících šesti týdnech,“ zhodnotil na závěr velitel Úkolového uskupení NRF 2011/1 major Vlastimil Hujer.

Foto: kapitán Jan Suchý a autorka