Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Studenti Univerzity obrany se během studia mohou účastnit vojenských cvičení i stáží

Studenti Univerzity obrany se během studia mohou účastnit vojenských cvičení i stáží

17.1.2018 • Strakonický 25. protiletadlový raketový pluk motivuje studenty ke studiu na Univerzitě obrany v Brně. Spolupracuje proto s tamní Katedrou systémů protivzdušné obrany, aktivně se zapojuje do dnů otevřených dveří a budoucím vojákům při této příležitosti přibližuje podstatu protiletadlového raketového vojska.

Ve dnech 19. a 20. dubna 2017 se na Univerzitě obrany konal již 18. ročník konference protivzdušné obrany.
Ve dnech 19. a 20. dubna 2017 se na Univerzitě obrany konal již 18. ročník konference protivzdušné obrany.

Zdaleka se ovšem nejedná o jedinou formu spolupráce mezi strakonickým 25. protiletadlovým raketovým plukem a katedrou, jež je jedním z vědecko-pedagogických pracovišť Fakulty vojenských technologií. Podplukovník Jan Farlík, zastupující vedoucího Katedry systémů protivzdušné obrany, považuje z hlediska účelu pracoviště za nejdůležitější výchovně-vzdělávací aktivity.

„Studenti při výběru specializace velmi přemýšlejí o možnostech svého uplatnění. Jestli budou mít možnost cestovat, rozvíjet se, vykonávat zajímavou práci. Jestliže posluchači čtvrtého a pátého ročníku mají možnost vyjet s útvarem na cvičení, včetně zahraničních cvičení s mezinárodní účastí, získávají neocenitelné zkušenosti ještě na půdě univerzity. Mladším kolegům, kteří se teprve rozhodují, mohou následně sdělit, že studium specializace pozemní protivzdušné obrany má smysl, je zajímavé a perspektivní. Není totiž nic horšího, než fádní studium bez zážitků,“ vysvětlil Farlík.

Přibližují studentům jejich budoucí práci

Studenti se proto díky snaze katedry mohou účastnit cvičení po boku strakonických vojáků a mohou využít i odborných stáží přímo u strakonického pluku. Zástupci útvaru se mimo jiné věnují i výuce studentů v Brně.

Aktivity katedry ve prospěch vojska protivzdušné obrany nespočívají jen v přípravě důstojníků. Nedílnou součástí je výzkumná činnost. Katedra také vyčleňuje specialisty do odborných týmů a oponentských rad v rámci akvizičních procesů jako je pořízení přenosných protiletadlových raketových kompletů RBS-70 NG nebo řešení náhrady protiletadlového raketového systému 2K12 KUB.

Konference s mezinárodní účastí

Katedra nabízí také zázemí pro různé pracovní semináře či workshopy. Od roku 2000 pořádá každoročně konference protivzdušné obrany, kterých se účastní nejen vojenští odborníci z Armády ČR, ale i ostatních armád Severoatlantické aliance a civilní specialisté z tuzemských i zahraničních firem států NATO. Minulý rok například ve spolupráci s velitelstvím Vzdušných sil Armády ČR a strakonickým útvarem zorganizovala závěrečnou plánovací konferenci k mezinárodnímu cvičení Tobruq Legacy 2017.

Spolupráce Katedry systémů protivzdušné obrany s 25. protiletadlovým raketovým plukem se zlepšuje každým rokem. „Podílí se na tom samozřejmě vstřícný přístup velení útvaru a náčelníka vojska. Ačkoliv katedra není zahrnuta do organizační struktury vojska pozemní protivzdušné obrany, představuje jakousi prodlouženou ruku a službu pro vojsko. S vojenským útvarem ve Strakonicích je personálně i odborně úzce propojena a je připravená spolupracovat ve všech požadovaných aspektech,“ dodal podplukovník Jan Farlík.

Hodnoťte a doporučte:


Fotogalerie
  • Odborné stáže u strakonického útvaru pomáhají přiblížit studentům jejich budoucí práci. Odborné stáže u strakonického útvaru pomáhají přiblížit studentům jejich budoucí práci. Odborné stáže u strakonického…
  • Během Dne otevřených dveří Univerzity obrany představili strakoničtí vojáci techniku, se kterou chrání vzdušný prostor ČR. Během Dne otevřených dveří Univerzity obrany představili strakoničtí vojáci techniku, se kterou chrání vzdušný prostor ČR. Během Dne otevřených dveří…
  • Studenti se se svým pedagogem zúčastnili během loňského května zápočtových střeleb z protiletadlového raketového systému 2K12 KUB Studenti se se svým pedagogem zúčastnili během loňského května zápočtových střeleb z protiletadlového raketového systému 2K12 KUB Studenti se se svým pedagogem…
  • Katedra systémů protivzdušné obrany zorganizovala ve spolupráci s velitelstvím Vzdušných sil AČR a strakonickým plukem závěrečnou plánovací konferenci ke cvičení Tobruq Legacy 2017. Katedra systémů protivzdušné obrany zorganizovala ve spolupráci s velitelstvím Vzdušných sil AČR a strakonickým plukem závěrečnou plánovací konferenci ke cvičení Tobruq Legacy 2017. Katedra systémů protivzdušné…
  • Zástupci katedry pravidelně působí jako hodnotitelé na mezinárodních cvičeních jednotek pozemní protivzdušné obrany Tobruq Legacy. Zástupci katedry pravidelně působí jako hodnotitelé na mezinárodních cvičeních jednotek pozemní protivzdušné obrany Tobruq Legacy. Zástupci katedry pravidelně…

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku