Strakoničtí vojáci v Boleticích nacvičovali řešení vzdušných i pozemních incidentů

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku

Strakonické vojáky už za dva měsíce čeká náročné přezkoušení. Úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany totiž na začátku letošního roku zahájilo tříletou hotovost v Silách rychlé reakce NATO a hodnotitelé ze Severoatlantické aliance budou posuzovat, jak jsou jeho příslušníci schopni plnit úkoly v operacích NATO. Z toho důvodu také protiletadlová raketová baterie, která tvoří hlavní bojovou sílu uskupení, absolvovala minulý týden nepřetržitý výcvik ve vojenském újezdu Boletice na Českokrumlovsku.

Strakoničtí vojáci se v Boleticích zdokonalovali v řešení vzdušných i pozemních incidentů

„Tento výcvik zapadá do naší koncepce přípravy na přezkoušení dle metodiky TACEVAL. Zaměřen byl na komplexní službu na úrovni družstva. Hlavním cílem bylo sladění družstev a prohloubení schopností jejich příslušníků v odborné přípravě,“ uvedl kapitán Lukáš Perný, který velí protiletadlové raketové baterii.

Vojáci nacvičovali zejména procesy velení a řízení, systém podávání hlášení a procedury při přidělování vzdušných cílů. „Cíle byly přidělovány jak po terminálech, tak i hlasem. Druhý způsob jsme procvičovali z toho důvodu, aby vojáci byli schopni reagovat a postřelovat cíle i v případě závady na technice,“ vysvětlil kapitán Perný a dodal, že vojáci během výcviku působili proti vrtulníkům i simulovaným vzdušným cílům.
 
Schopnosti vojáků prověřily i pozemní incidenty
 
Kromě útoků ze vzduchu řešili vojáci i množství pozemních incidentů. Nacvičovali například, jak reagovat při napadení nepřímou palbou nebo dělostřeleckém přepadu. Připomněli si, jak poskytovat první pomoc v boji. Museli si poradit i se skupinkou demonstrantů, závadami na technice či oslabením družstva v důsledku fiktivního zranění či úmrtí vojáka. Příslušníci protiletadlových družstev si také vyzkoušeli činnost při nouzovém opuštění stanoviště a pohyb v neznámém terénu s omezeným vybavením.
 
Po minulém týdnu jsou tedy strakoničtí vojáci o krok dále. Nicméně příprava na dubnové přezkoušení, kde by tyto situace mohli řešit, ale stále pokračuje. Odborníci z NATO přezkoušení označují jako Startassess a jedná se o důležitý krok v hodnocení dle programu TACEVAL.

Každá vojenská jednotka, která chce operovat v prostředí Severoatlantické aliance, musí projít certifikací. Ta potvrzuje, že vojáci jsou schopni plnit úkoly pod velením Aliance a zvládnou kooperovat s ostatními jednotkami NATO. U vzdušných sil bývá toto hodnocení nazýváno TACEVAL (Tactical Evaluation).
 
  • Úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany má téměř 200 vojáků. Jeho jádro tvoří příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic.
  • Skládá se z protiletadlové raketové baterie, roty podpory a národního podpůrného prvku NSE (National Support Element).
  • V Silách rychlé reakce NATO drží hotovost v letech 2018 až 2020. V druhém roce hotovosti, tedy v roce 2019, bude součástí takzvaného VJTF (Very High Readiness Joint Task Force), tedy těch nejrychlejších sil, jež má NATO k dispozici pro řešení nejrůznějších krizí.