Strakoničtí vojáci absolvovali přezkoušení dle standardů NATO

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku

Téměř dvě stovky příslušníků 252. protiletadlového raketového oddílu, praporu podpory a dalších součástí vojenského útvaru ze Strakonic se v minulých dvou týdnech účastnily cvičení Blue Arrows ve Vojenském újezdu Boletice. Jeho součástí byly bojové střelby z protiletadlových raketových kompletů RBS-70, jež byly hodnoceny podle standardů NATO.

Strakoničtí vojáci absolvovali přezkoušení dle standardů NATO

Vojenský výcvik byl rozdělený do dvou částí. Během prvního týdne vojáci nacvičovali zaujímání palebného postavení, řízení palby a ničení prostředků vzdušného napadení. Druhý týden pak probíhal pod taktickým námětem za přítomnosti rozhodčích.

„Velitel jednotky nejprve obdržel od hodnotící komise bojový rozkaz. Následně jsme zahájili plánovací proces a plnění úkolů jednotky,“ uvedl major Peter Rabiňák, zástupce velitele 252. protiletadlového raketového oddílu.

Komise dohlížela na činnost jednotky při vedení boje se vzdušným protivníkem. V souladu s aliančními standardy bylo hodnocení rozděleno do tří oblastí. „První část prověřila schopnost jednotky rozvinout se do bojové sestavy a začít plnit bojový úkol. Ve druhé části byly přezkoušeny obsluhy místa řízení palby, jejichž úkolem je sledovat a identifikovat cíl a následně jej přidělit palebné jednotce. Třetí oblast hodnocení se týkala činnosti samotných obsluh odpalovacích zařízení,“ vysvětlil major Rabiňák. Dodal, že národní hodnocení střeleb z protiletadlových raketových kompletů RBS-70 bylo důležitým stupněm v přípravě jednotky na nadcházející hodnocení dle programu TACEVAL.

Cvičením Blue Arrows byl současně zahájen výcvik příslušníků úkolového uskupení pozemní protivzdušné obrany, kteří jsou předurčeni do Sil rychlé reakce NATO v letech 2018 – 2020.