Štábní nácvik sil podpory Boleslavská hradba 2012. Den druhý

Autor: kapitánka Marcela Jandová, velitelství sil podpory

Ve středu 23. května pokračoval štábní nácvik příslušníků Sil podpory Armády ČR na téma „Nasazení sil a prostředků při řešení krizových situací nevojenského ohrožení a ochrana objektů důležitých pro obranu státu“.

Řídícím cvičení je velitel sil podpory AČR brigádní generál Ján Gurník. U velitelství sil podpory je stále bezpečnostní pohotovostní stav BRAVO+.

Den druhý štábního cvičení Boleslavská hradba 2012 začal předáním operačního střediska další nastupující směně a upřesňujícím brífinkem.

Podřízeným krajským vojenským velitelstvím ve všech 14 krajích České republiky bylo vydáno předběžné nařízení velitele sil podpory. Jejich úkolem bylo prověřit a provést průzkum oblastí, kde se nacházejí označené nevojenské objekty důležité pro obranu státu a kde si jednotky aktivních záloh vybudují svá místa ke střežení. Štáby krajských vojenských velitelství identifikovaly veškeré logistické potřeby a se svými požadavky se obrátily na hlavní operační středisko ve Staré Boleslavi. Současně připravují povolávací rozkazy pro aktivní zálohy.

Ve středu byla již situace příznivější, jelikož se zklidnila hladina vodních tocích, ale přesto je nutné držet zálohu vojáků aktivních záloh, kteří by eventuálně mohli být vyčleněni na záchranné a likvidační práce v rámci integrovaného záchranného systému a k posílení Policie ČR.

„Dnešním úkolem operačního střediska velitelství sil podpory je vypracování variant záměru operace velitele sil podpory ke střežení cvičně vybraných 28 objektů v republice, mezi něž například patří různé chemické závody, průmyslové zóny a podobně,“ objasňoval plukovník Boris Janko, současný náčelník plánovacího štábu operačního střediska. „Jedná se o velmi složitý úkol, který obsahuje velkou řadu úkonů. Musíme mít zcela jasno, kolik vojáků v aktivní záloze povolat. Je nutné vyhodnotit veškeré dostupné síly a prostředky, které budou využity k poskytnutí trvalé celkové logistické a zdravotnické podpory vojákům aktivních záloh v místě střežení. Prakticky si musíme promyslet a vybrat prostory, zařízení a subjekty, kde se budou vojáci stravovat, kde budou ubytováni, kde jim bude vydána munice, kde budou provádět případné opravy techniky, kde jim bude poskytnuta případná zdravotnická pomoc, jak zajistíme spojení a podobně. Důležitou roli bude hrát místní infrastruktura a přeprava vojáků do místa nasazení. Příslušníci operačního střediska rovněž rozhodnou dle konkrétní situace, zda budou jednotlivé logistické požadavky řešeny cestou vlastních kapacit některé naší základny či civilním dodavatelem.“

Velitel sil podpory brigádní generál Gurník v závěru dne schválil nejvýhodnější variantu provedení operace a vydá „Záměr operace velitele sil podpory“. „Velitelství sil podpory je operační velitelství armády ČR, musíme umět profesionálně a včas reagovat na vznik jakékoliv situace. Musíme jednat aktivně, vše dobře promyslet a zplánovat tak, abychom poslaly vojáky do prostoru operace logisticky připravené a vybavené, jak nejlépe umíme,“ řekl generál Gurník.