Štábní nácvik Agentury logistiky se věnoval případnému zvýšení rizika migrace

Autor: pplk. Vladimír Novák

Řešení krizových situací nevojenského charakteru při migraci. Tak se jmenoval dvoustupňový štábní nácvik, který se u Agentury logistiky ve Staré Boleslavi uskutečnil tento týden ve středu a ve čtvrtek. Stěžejním tématem nácviku byla logistická podpora jednotek Armády ČR nasazených k plnění úkolů pořádkové a ochranné služby. Na plnění úkolů vojáci spolupracovali s Policií ČR, Celní správou ČR a ostatními orgány veřejné moci.

Štábní cvičení Agentury Logistiky „MIGRACE“

Námětem štábního nácviku se stala modelová situace v Evropě - roste vlna migrace ze severní Afriky a Blízkého východu, bezpečnostní situace se zhoršuje, zesílil tlak migrantů na české státní hranice, migranti se ilegálně snaží vstoupit na naše území a přesunout se přes Českou republiku do dalších států západní Evropy a Skandinávie. Armáda se musí vypořádat s největším tlakem migrantů, který k nám přichází z Rakouska a Slovenska přes kraj Jihočeský, Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský.

Jakmile dojde ke splnění všech podmínek, které stanovují vnější a vnitřní předpisy, dochází k aktivování operačního střediska ředitelství agentury a všech podřízených center.

Modelové situace

V rámci štábního nácviku pak příslušníci Agentury logistiky musí reagovat na jednotlivé modelové situace, které vyplývají z námětu cvičení. Obecně se jedná o komplexní logistickou podporu nasazených jednotek AČR v různých oblastech. Mezi nejdůležitější oblasti patří stravování, ubytování, doplňování pohonných hmot a další logistické úkoly. Nedílnou součástí je určování tras přesunu pro nasazené jednotky se střední

a těžkou technikou ve spolupráci se Silničními správními úřady, IZS a vojenskou policií.

Tato podpora je určena nejen příslušníkům jednotek Pozemních sil, ale i příslušníkům Aktivních záloh v případě jejich povolání k plnění vybraných úkolů.

„U Agentury logistiky tato štábní cvičení provádíme pravidelně. Vždy se zaměřujeme na aktuální situace, které by mohly vyústit v krizi. Cílem je nejen prověřit koordinaci a komunikaci mezi jednotlivými subjekty agentury, ale zejména vycvičit naše příslušníky na takovou úroveň, aby byli schopni na vzniklé krizové situace kdykoli okamžitě zareagovat,“ dodal řídící cvičení plukovník Zdeněk Kolomý na závěr nácviku.