Spolupráce členských států MLCC je správnou cestou

Autor: Vladimír Šimunkin

Ve dnech 16. až 18. prosince navštívil Prahu ředitel logistiky Velitelství amerických ozbrojených sil v Evropě (US EUCOM – United States European Command), brigádní generál Blaine Douglas Holt.

Generál Holt se jako nový předseda rady ředitelů Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky (MLCC Board of Directors) – instituce, která odborně řídí činnost této organizace – zúčastnil jednání se zástupci centra. Jejich obsahem byla prezentace jednotlivých úkolů MLCC, způsob jejich plnění a rozvoj MLCC v dalším období.

V budově Generálního štábu Armády ČR přijal generála Holta zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu generálmajor Bohuslav Dvořák. „Spolupráce členských států MLCC je cesta správným směrem,“ zdůraznil při jednáních a dodal: „Dosavadní činnost MLCC i v návaznosti na úspěšnou organizaci mnohonárodního logistického cvičení Capable Logistician 2013 na Slovensku hodnotím pozitivně. Jedním z předpokladů pro rozvoj a udržení schopností MLCC je realizace obdobných cvičení i v budoucnosti.“ Generálmajor Bohuslav Dvořák ocenil také přispění Velitelství amerických ozbrojených sil v Evropě. To má nezastupitelnou pozici v podpoře projektů, které tvoří důležitou součást budování schopností NATO při efektivní logistické podpoře koaličních jednotek v operacích.

Zástupci MLCC v čele s ředitelem centra plukovníkem Miroslavem Pelikánem za uvedené tři dny absolvovali řadu jednání. Na základě pozitivních výsledků cvičení Capable Logistician vznikl požadavek jak ze strany států, tak ze strany velení NATO zorganizovat obdobné cvičení v roce 2015. K tomu již ředitel MLCC plukovník Pelikán obdržel oficiální nabídku Maďarska na hostování cvičení Capable Logistician 2015. „Cením si nabídky maďarských ozbrojených sil a jsem přesvědčen, že cvičení v roce 2015 bude co do kvality logistických činností, které zabezpečujeme, opět krokem vpřed. Svou profesionalitu jste prokázali i při plnění úkolů v rámci cvičení Capable Logistician 2013 v letošním roce,“ uvedl brigádní generál Blaine D. Holt.

Účastníci jednání dále diskutovali o takzvané chytré obraně (Smart Defence), v níž MLCC vede čtyři projekty: mnohonárodní logistické partnerství pro zásobování pohonnými hmotami, opravy a údržba techniky, úprava a distribuce vody a mobilní muniční sklad. „Nedílnou součástí logistické podpory jednotek v operacích, jež zajišťujeme právě prostřednictvím těchto projektů, je i štáb Společné skupiny logistické podpory (Joint Logistics Support Group - JLSG). Ten jednotlivé logistické činnosti v operacích řídí a koordinuje. MLCC zde v Praze zabezpečuje výstavbu a výcvik jednoho ze štábů Společné skupiny logistické podpory, který vytváříme na regionální úrovni států Visegrádské čtyřky,“ vysvětlil současné dění v MLCC plukovník Miroslav Pelikán. Závěrem jednání generál Holt ocenil aktivní přístup příslušníků MLCC k plnění úkolů a vyzdvihl obrovský přínos MLCC pro mnohonárodní logistiku.