Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Společnost ČEPS vyznamenala vojáky medailemi Za zásluhy o bezpečnost

Společnost ČEPS vyznamenala vojáky medailemi Za zásluhy o bezpečnost

7.12.2017 • Za dlouhodobou příkladnou spolupráci a mimořádný přínos při ochraně národní kritické infrastruktury ocenila ve středu 6. prosince v Míčovně Pražského hradu společnost ČEPS (Česká energetická přenosová soustava) příslušníky integrovaného záchranného systému. Mezi vyznamenanými, kteří obdrželi medaili Za zásluhy o bezpečnost ČEPS, byli také vojáci Armády České republiky.

Slavnostního aktu se zúčastnil generálmajor Jaroslav Kocián a plukovník Jaroslav Hrabec
Slavnostního aktu se zúčastnil generálmajor Jaroslav Kocián a plukovník Jaroslav Hrabec

Z rukou ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka a předsedy představenstva společnosti ČEPS Jana Kaliny převzali medaili první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučík Jiří Baloun, ředitel Krajského vojenského velitelství Brno plukovník gšt. Radek Černý, vedoucí oddělení obranných příprav Krajského vojenského velitelství Ostrava major Roman Čech, pracovník štábu Krajského vojenského velitelství Brno kapitán Radim Zákoutský, velitel čety Aktivní zálohy při Krajském vojenském velitelství Ostrava poručík René Petr a pracovník štábu Krajského vojenského velitelství Ostrava nadrotmistr Pavel Pandolarovský.

Vyznamenaní vojáci se dlouhodobě podílejí na rozvoji, přípravě a výcviku jednotek aktivní zálohy. Za účasti pěší roty AZ Krajského vojenského velitelství Ostrava se uskutečnilo v první polovině října na několika místech Moravskoslezského kraje cvičení Safeguard. Jedním z hlavních úkolů se stala ochrana elektrorozvodny v Kletné na Novojičínsku. V druhé polovině října absolvovali vojáci AZ Krajského vojenského velitelství Brno výcvik zaměřený na ochranu elektrického rozvodného zařízení nedaleko obce Sokolnice v Jihomoravském kraji.

Cvičení mají velký význam

„Cvičení, během kterých se vojáci připravují na střežení objektů důležitých pro obranu státu, mají v současnosti velký význam zejména vzhledem ke zhoršujícímu se bezpečnostnímu prostředí v Evropě i ve světě včetně možných teroristických hrozeb. Je potěšitelné, že se opět potvrdila připravenost české armády při řešení případných krizových situací. Proto jsem velice rád, že jsou akciovou společností ČEPS ocenění zástupci Krajských vojenských velitelství v Ostravě a Brně, kteří mají na starosti právě výcvik a přípravu příslušníků AZ a plně se jim věnují,“ řekl zástupce náčelníka Generálního štábu - inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián, který na akci reprezentoval Armádu České republiky.

„Medaile je oceněním týmové práce všech příslušníků velitelství, včetně jednotky AZ. Díky jejich přístupu, aktivitě a nasazení, jsem se přesvědčil, že pracuji s lidmi, na které se mohu spolehnout a se kterými jsem schopen zvládnout nejnáročnější úkoly a výzvy,“ uvedl ředitel Krajského vojenského velitelství Brno plukovník gšt. Radek Černý, jeden z oceněných.

Hodnoťte a doporučte:


Fotogalerie
 • Společnost ČEPS ocenila vojáky Armády České republiky Společnost ČEPS ocenila vojáky Armády České republiky Společnost ČEPS ocenila vojáky…
 • Slavnostního aktu se zúčastnil generálmajor Jaroslav Kocián a plukovník Jaroslav Hrabec Slavnostního aktu se zúčastnil generálmajor Jaroslav Kocián a plukovník Jaroslav Hrabec Slavnostního aktu se zúčastnil…
 • Slavnostní akt se konal v Míčovně Pražského hradu Slavnostní akt se konal v Míčovně Pražského hradu Slavnostní akt se konal v…
 • Generálmajor Jaroslav Kocián během svého vystoupení Generálmajor Jaroslav Kocián během svého vystoupení Generálmajor Jaroslav Kocián…
 • Společnost ČEPS ocenila příslušníky integrovaného záchranného systému Společnost ČEPS ocenila příslušníky integrovaného záchranného systému Společnost ČEPS ocenila…
 • Medaili Za zásluhy o bezpečnost ČEPS převzal plukovník gšt. Radek Černý Medaili Za zásluhy o bezpečnost ČEPS převzal plukovník gšt. Radek Černý Medaili Za zásluhy o bezpečnost…
 • Medaili Za zásluhy o bezpečnost ČEPS převzal kapitán Radim Zákoutský Medaili Za zásluhy o bezpečnost ČEPS převzal kapitán Radim Zákoutský Medaili Za zásluhy o bezpečnost…
 • Medaili Za zásluhy o bezpečnost ČEPS převzal nadrotmistr Pavel Pandolarovský Medaili Za zásluhy o bezpečnost ČEPS převzal nadrotmistr Pavel Pandolarovský Medaili Za zásluhy o bezpečnost…
 • Stříbrnou medaili Za zásluhy o bezpečnost ČEPS převzal major Roman Čech Stříbrnou medaili Za zásluhy o bezpečnost ČEPS převzal major Roman Čech Stříbrnou medaili Za zásluhy o…
 • Společnost ČEPS ocenila příslušníky integrovaného záchranného systému Společnost ČEPS ocenila příslušníky integrovaného záchranného systému Společnost ČEPS ocenila…
 • Společnost ČEPS ocenila vojáky Armády České republiky Společnost ČEPS ocenila vojáky Armády České republiky Společnost ČEPS ocenila vojáky…

Autor: majorka Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb Armády České republik