Spojovací vojsko AČR si na odborné konferenci připomíná 100 let od svého vzniku

Autor: Miroslav Šindelář

V kongresovém sále Domu armády Praha byla ve středu 22. března zahájena dvoudenní odborná konference spojovacího vojska Armády České republiky.

Plukovník gšt. Ridzák s polním telefonem, kterému je sto let, tedy stejně jako spojovacímu vojsku AČR

Plukovník gšt. Ridzák s polním telefonem, kterému je sto let, tedy stejně jako spojovacímu vojsku AČR

Konference se věnuje nejen zamyšlení nad uplynulou stoletou historií, ale také hledání cest dalšího možného rozvoje a spolupráce v oblasti komunikačních systémů.

Slavnostního zahájení se s řadou hostů zúčastnili náměstci ministra obrany Jakub Landovský a Tomáš Kuchta. Přítomni byli rovněž první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jiří Baloun, ředitel Sekce podpory MO generálmajor Jaromír Zůna či prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

Úvodního slova se ujal ředitel Agentury Komunikačních a informačních systémů plukovník gšt. František Ridzák, který především podtrhl význam spojovacího vojska, připomněl jeho historii a naznačil směry dalšího rozvoje tohoto druhu vojska, které je spojováno s úslovím: „Bez spojení není velení!“ Poté přítomné seznámil s programem a cílem konference. Tím jsou rozšíření možností spolupráce s partnery spojovacího vojska, ale také výměna odborných zkušeností a poznatků.

Na jeho slova navázal prezident České pobočky AFCEA (Armed Forces Communications & Electronics Association) Tomáš Müller, když hovořil o možnostech, které sebou nese zavádění nových technologií obranného průmyslu.

Hlavním řečníkem úvodní části konference byl první zástupce náčelníka GŠ AČR generálporučík Jiří Baloun. Ten pro připomenutí stého výročí založení spojovacího vojska využil artefakt ze sbírek Vojenského historického ústavu – japonský polní telefon telegrafního vojska 3. roty československých legií v Rusku. Telefonu je také rovných sto let a byl u vzniku druhu vojska, které od té doby prošlo dynamickým vývojem.

Spojaři a kybernetické vojsko

„V budoucnu nepůjde o dnešní odborníky na hardware a software, ale o zcela nový druh vojáka – bojovníka v kybernetickém prostoru. Ten bude muset mít znalosti o celé řadě technologií a zároveň také odpovídající taktické, operační a strategické znalosti a postupy i zkušenosti. Půjde o komplexní působení. Bojovou činnost se vším všudy. Jsem si naprosto jistý, že armáda v těchto dnech stojí na počátku kvalitativní změny a dvojnásob to platí o spojovacím vojsku. Příslušníci spojovacího vojska mají dnes největší předpoklady vzít na sebe břímě odpovědnosti a vyrovnat se s přicházející výzvou. Tak jako se telegrafní vojsko přeměnilo ve spojovací, tak jako spojaři do sebe dokázali absorbovat informatiku, tak teď stojíte před další a rozhodující změnou. Můžete být základem vojska kybernetického,“ řekl na adresu současných odborníků spojovacího vojska generál poručík Baloun.

Konference pokračuje také zítra. Jeho čtvrtý tématický blok, který se věnuje informační bezpečnosti, počítá s účastí odborné veřejnosti.

A pokračovat budou i oslavy stoletého výročí spojovacího vojska české armády. Tou největší akcí je Den spojovacího vojska, který se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany. Zcela určitě zaujme i výstava před Generálním štábem AČR věnovaná tomuto výročí či slavnostní shromáždění na Pražském hradě.