Speciální síly cvičily na Slezské Hartě říční operace

Autor: 601. skupina speciálních sil

V týdnu od pondělí 15. srpna do pátku 19. srpna 2016 probíhal v oblasti vodní nádrže Slezská Harta a jejím okolí plánovaný výcvik příslušníků 601. skupiny speciální sil v součinnosti s leteckou jednotkou SOATU z 22. základny vrtulníkového letectva.

„Operace vedené z vodní hladiny a v říčním prostředí patří k úkolům, na které musí být příslušníci našich speciálních sil připraveni,“ uvedl náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář a dodal: „V těchto situacích je nezbytná úzká součinnost speciálních jednotek s letectvem zajišťujícím vysazení do operačního prostoru. Nacvičuje se činnost potápěčů, bojových plavců i týmů speciálních sil, které dosáhnou břehů na rychlých člunech.“

„Během výcviku jsme se zaměřili na slaňování z vrtulníků Mi-171š do člunů, seskoky z přízemního letu do vody, práci se záchrannými prostředky, praktickou činnost potápěčů a bojových plavců i průzkumné aktivity operačních týmů,“ upřesnil náplň cvičení ředitel Ředitelství speciálních sil MO plukovník Karel Řehka.