Specialisty logistik členských a partnerských zemí aliance připravuje kurz na Slovensku

Autor: plk. gšt. Ing. Jan Husák

Až do pátku 15. června trvá kurz společné skupiny logistické podpory (Joint Logistics Support Group – JLSG), který v prostorách Akademie ozbrojených sil Slovenské republiky v Liptovském Mikuláši pořádá Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC) ve spolupráci s velitelstvím NATO pro operace (ACO) a logistickými specialisty z aliančních zemí.

MLCC připravuje specialisty logistik členských a partnerských zemí aliance

Dvoutýdenního kurzu se účastní 117 důstojníků a praporčíků z 12 zemí reprezentujících různé logistické pozice napříč ozbrojenými silami jednotlivých zemí.

„Spolupráce v logistice je v současné době nutnost, žádné ozbrojené síly neoperují ve vakuu. Pokud budou jednotlivé země spolupracovat, budovat důvěru a prohlubovat společná řešení, náklady na zabezpečení jednotek budou nižší a optimálně rozprostřeny mezi jednotlivými národy. Společná příprava logistických specialistů členských a partnerských zemí NATO a EU je jedním z klíčů k řešení tohoto problému,“, sdělil ředitel MLCC, plk. gšt. Jan Husák.

Cílem je poskytnout základní informace o principech, vizích, funkcích a systému logického zabezpečení na úrovni válčiště, včetně procesů plánovaní a realizace logistického zabezpečení v operacích NATO a vztahu NATO k partnerským státům. Vojákům byly prezentovány také úlohy a odpovědnosti velitelství a jednotek JLSG.

Ve druhé části kurzu se uskutečnil štábní nácvik, jehož cílem bylo zařadit posluchače na pozice v rámci velitelství JLSG a procvičit postupy a procedury při řešení standardních úkolů. Kromě České republiky kurz podpořili logističtí specialisté Kanady, Maďarska, Nizozemí, Slovenska, ARRC a ACO.